คลิปเกษตร

การปลูกพืชโดยการห่มดิน

21 มกราคม 2558
4,991
คุณสมบูรณ์ ศรีสุบัติ เกษตรกรรางวัลเกษตรกรสำนึกรักบ้าน ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการปลูกพืชคอนโด 9 ชั้นและนำวิธีการปลูกพืชโดยการห่มดินมาให้ชม ซึ่งการห่มดินช่วยทำให้ดินมีความชุ่มชื้นเหมาะแก่การปลูกพืชได้ทุกชนิด โดยการปลูกพืชแบบห่มดินนั้นก็เหมือนกับการปลูกพืชผักทั่วไป มีการเตรียมแปลง ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ แล้วปลูกพืชผักตามปกติ แล้วจึงใช้ทลายปาล์มมาห่มดินไว้ รดน้ำตามปกติ การห่มดินจะช่วยทำให้ดินมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอและวิชพืชไม่สามารถขึ้นได้ ทำให้พืชที่ปลูกได้รับอาหารอย่างเต็มที่