คลิปเกษตร

สารจิบเบอเรลลินทำจากหัวไชเท้า

21 มกราคม 2558
4,999
อาชีพการปลูกผักและไม้ผล เกษตรกรต้องพึ่งสารเคมีประเภทฮอร์โมนเพื่อเร่งการเจริญเติบโต โดยเฉพาะสาร"จิบเบอเรลลิน" ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรสามารถนำหัวไชเท้ามาประยุกต์ผลิตเป็น "สารจิบเบอเรลลิน" เพื่อบำรุงการเจริญเติบโตของพืช แทนการใช้สารเคมีได้ เพราะต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน ทำง่าย ใช้ได้จริง อีกหนึ่งภูมิปัญญาที่น่าสนใจของ คุณไสว ม่วงศรีจันทร์ ประธานกลุ่มปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลห้วยงู อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท