คลิปเกษตร

สารไล่แมลงจากใบสาบเสือ

21 มกราคม 2558
8,164
การทำสารไล่แมลงจากใบสาบเสือ วัตถุดิบที่ต้องเตรียม 1.ใบสาบเสือ 2-3 กิโลกรัม 2.กากน้ำตาล 1 ลิตร 3.อีเอ็ม 1 ลิตร 4.สุราขาว 1 ขวด 5.ถังหมัก 1 ถัง วิธีการทำ - นำใบสาบเสือที่ได้มาสับหรือหักให้ซ้ำๆก่อนนำลงถังหมัก - จากนั้นนำกากน้ำตาล อีเอ็ม สุราขาว ลงในถังหมัก คนให้เข้ากัน - ปิดถังหมัก ทิ้งไว้1 เดือน - เสร็จแล้วคั้นสกัดเอาน้ำหมักใส่ขวดไว้เพื่อนำไปรดหรือฉีดพ่นผักไล่แมลง การนำไปใช้ - สารไล่แมลงจากใบสาบเสือ 20 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นพืชผักสวนครัวเป็นประจำ 4-5 วัน จะทำให้ไม่มีแมลงรบกวน ผักเจริญเติบโตดี