คลิปเกษตร

มะม่วงออกผลทั้งปี ด้วยน้ำปลาดุกและน้ำขี้หมู

21 มกราคม 2558
6,172
คุณกิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี 2554 จ.นครราชสีมา เกษตรกรบ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการปลูกไม้ผล โดยเฉพาะการปลูกมะม่วงงามเมืองย่าแบบอินทรีย์ ได้แนะนำเทคนิคทำให้มะม่วงติดดอก ออกผล ด้วยน้ำปลาดุกและน้ำขี้หมู