คลิปเกษตร

การตอนกิ่งพริกไทยให้มีประสิทธิภาพ

21 มกราคม 2558
5,269
คุณพรชัย พรหมพิมาน เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรผสมผสาน ต.นาชะอัง จ.ชุมพร ได้นำเทคนิคการตอนกิ่งพริกไทยให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการตอนกิ่งวิธีนี้สามารถลดปัญหาการกลายพันธุ์ ให้ผลผลิตเร็ว และทำได้ง่ายอีกด้วย