คลิปเกษตร

ผสมเกสรสละให้ลูกดก ดี มีคุณภาพ

21 มกราคม 2558
8,497
คุณธานินทร์ ใจห้าว เกษตรกรอินทรีย์ ผู้ที่มีความยึดมั่นและหนักแน่นในการดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการผสมเกสรสละ เพื่อให้ได้ผลผลิตเต็มที่และคุ้มค่า โดยเทคนิคและวิธีการต่างๆนั้นเกิดจากความรู้ความสามารถเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ด้วยประสบการณ์ในการทำสวนสละมานานกว่า 10 ปี