คลิปเกษตร

วิธีเปลี่ยนถุงไม้ผล ให้ต้นโตเร็ว

21 มกราคม 2558
4,606
วิธีการเปลี่ยนถุงพันธุ์มะยงชิด เพื่อให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี เหมาะสำหรับร้านจำหน่ายต้นไม้ที่เพาะกล้ามะยงชิด หากเกิดปัญหาพันธุ์ไม้แคระแกรนเมื่อเรานำไปปลูกหรือมีกิ่งพันธุ์ที่เล็กเกินไป เราสามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนถุงเพิ่มดินและเสริมธาตุอาหารให้ต้นไม้ เพื่อเสริมความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งอาหารของต้นไม้ รองรับแต่ละช่วงระยะเวลาการเติบโต