คลิปเกษตร
ใช้ควันไฟไล่แมลงในสวนมะม่วง
21 มกราคม 2558
4,850
คุณกิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา ปี2554 เกษตรกรบ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตมะม่วงงามเมืองย่าแบบอินทรีย์ ให้ได้ผลผลิตดี ได้แนะนำสูตรการใช้ควันไฟเพื่อขับไล่แมลงภายในสวนมะม่วงและยังช่วยให้มะม่วงงามเมืองย่าติดดอกออกผลได้ดีอีกด้วย
    
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×