คลิปเกษตร

ใช้ควันไฟไล่แมลงในสวนมะม่วง

21 มกราคม 2558
7,181
คุณกิจติกร กีรติเรขา เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา ปี2554 เกษตรกรบ้านหนองปล้อง ต.งิ้ว อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตมะม่วงงามเมืองย่าแบบอินทรีย์ ให้ได้ผลผลิตดี ได้แนะนำสูตรการใช้ควันไฟเพื่อขับไล่แมลงภายในสวนมะม่วงและยังช่วยให้มะม่วงงามเมืองย่าติดดอกออกผลได้ดีอีกด้วย