คลิปเกษตร

อาหารเสริมที่ทำให้วัวแข็งแรงสมบูรณ์

21 มกราคม 2558
8,901
อาหารสำหรับการเลี้ยงวัวนั้นหลักๆจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ อาหารหยาบ ซึ่งเป็นอาหารหลักสำหรับการเลี้ยงวัว และอาหารข้นหรืออาหารผสมให้เพื่อช่วยเพิ่มความสมบูรณ์และคุณค่าทางอาหารที่ขาดไปแก่วัว แต่ในบางช่วงบางกรณีอาหารเหล่านี้มักจะขาดแคลน อย่างเช่น ช่วงหน้าแล้ง หรือปัญหาน้ำท่วม อาจส่งผลให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ไม่สามารถหาอาหารให้สัตว์เลี้ยงได้ แต่สำหรับคุณบุญส่ง อังคาสัย ปราชญ์เกษตรแห่ง ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ได้แนะนำการทำอาหารเสริมสำหรับวัวโดยมีวิธีการทำดังคลิปนั้นเอง