คลิปเกษตร

น้ำหมักหอยเชอรี่ช่วยเร่งรากพืช

21 มกราคม 2558
4,915
ลุงเสนอ วาดโคกสูง ประธานเกษตรประจำตำบลจอหอ เกษตรกรบ้านบึงทับช้าง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับพืชผัก ทุกชนิด พร้อมแนะนำสูตรการทำน้ำหมักหอยเชอรี่ เพื่อช่วยเร่งรากพืช