คลิปเกษตร

การปลูกกล้วยให้ตกเครือไปทางเดียวกัน

21 มกราคม 2558
9,065
เทคนิคการปลูกกล้วยให้ตกเครือไปในทิศทางเดียวกัน ภูมิปัญญาชาวบ้านของคุณต๋าคำ อภิธนัง ผู้มีประสบการณ์ด้านการปลูกกล้วยหอมมานานกว่า 28 ปี ซึ่งมีวิธีการตั้งแต่เริ่มต้นปลูก คือ หลังจากเตรียมแปลงและขุดหลุมปลูกแล้ว ให้สังเกตที่หน่อกล้วยนั้น หากสังเกตุพบว่ามีรอยแผลตัดตรงโคนซึ่งเกิดจากการแยกหน่อ ให้ปลูกโดยการหันรอยแผลนั้นออกไปในทิศทางเดียวกันทุกต้น จากนั้นดูแลรักษาตามปกติจนต้นกล้วยให้ผลผลิต แล้วจะพบว่าต้นกล้วยที่ปลูกตกเครือไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด ดูเป็นแถวเป็นแนว ง่ายต่อการดูแลรักษาและตัดไปจำหน่าย โดยการตกเครือกล้วยจะตรงข้ามกับรอยแผลที่ตัดตรงโคนที่เกิดจากการแยกหน่อเสมอ ถึงแม้ว่าต้นกล้วยที่ปลูกจะแตกหน่อออกต้นใหม่ต่อไปก็ตาม การตกเครือของกล้วยก็จะเหมือนกับต้นแม่ คือ ตกเครือไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด สามารถใช้ได้กับหน่อกล้วยทุกสายพันธุ์