คลิปเกษตร

การตอนกิ่งมะละกอ

21 มกราคม 2558
5,035
คุณพรชัย พรหมพิมาน เกษตรกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตรแบบผสมผสาน แห่งตำบลนาชะอัง จังหวัดชุมพร นำเสนอเทคนิคการตอนกิ่งมะละกอซึ่งสามารถลดปัญหาการกลายพันธุ์ของมะละกอและทำให้ผลผลิตดีไม่ขาดช่วง