คลิปเกษตร

น้ำหมักผลไม้บำรุงพืชผัก

21 มกราคม 2558
5,795
ลุงเสนอ วาดโคกสูง ประธานเกษตรประจำตำบลจอหอ เกษตรกรบ้านบึงทับช้าง ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์สำหรับพืชผัก ทุกชนิด พร้อมแนะนำสูตรการทำน้ำหมักผลไม้ เพื่อช่วยบำรุงพืชผัก