คลิปเกษตร

มหัศจรรย์น้ำผึ้งจิ๋วชันโรง

21 มกราคม 2558
8,149
ชันโรง เป็นผึ้งจิ๋วที่มีขนาดเล็ก ซึ่งในปัจจุบันมีผู้นำมาประกอบเป็นอาชีพในการเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเพื่อนำไปผสมเกสรไม้ผล หรือเลี้ยงเพื่อเก็บน้ำผึ้งชันโรงจำหน่าย ซึ่งน้ำผึ้งชันโรงนั้นมีสรรพคุณมากมาย แต่เนื่องจากเกษตรกรบางรายยังขาดความรู้ความเข้าใจจึงทำให้น้ำผึ้งชันโรงที่เก็บได้ไม่มีคุณภาพ ดังนั้นคุณวิสิทธิ์ ธนูอาจ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ปี2551 จึงได้แนะนำวิธีการเก็บน้ำผึ้งชันโรงที่ผ่าน www.rakbankerd.com เพื่อเป็นวิทยาทานค่ะ