คลิปเกษตร

เทคนิคเพาะเห็ดฮังการี

21 มกราคม 2558
5,286
คุณบุญทิพย์ จันทร์เอียด เป็นเกษตรกรที่เพาะเห็ดมาประมาณ 20 ปี และได้ศึกษาจากประสบการณ์ที่ทำอยู่อย่างมีความรู้และความเชี่ยวชาญ ทุกวันนี้อาชีพการเพาะเห็ดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี ไม่แพ้อาชีพอื่น ๆ ซึ่งเห็ดในประเทศไทยมีหลายชนิด ฟาร์มเห็ดแหลมทองนาโหนด ซึ่งมีชื่อเสียงในการเพาะเห็ดอย่างถูกวิธี เช่น เห็ดฮังการี เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู และการเพาะเห็ดมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การฝึกอบรม เกี่ยวกับการเพาะเห็ดชนิดต่าง ๆ การฝึกอบรมประกอบด้วยเนื้อหาวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เห็ดประกอบอาหารชนิดต่าง ๆจนมีชื่อเสียงเป็นเห็ดทอดนาโหนด ของดีของดัง เมืองพัทลุงนี้เอง