คลิปเกษตร

น้ำหมักชีวภาพจาก มะละกอ สัปปะรด ฟักทอง

21 มกราคม 2558
5,181
1 ในตำนานผู้ใหญ่หมู ผู้ช่วยหมา หมอน้ำหมัก คุณสมบูรณ์ จันทร์จรุง หมอน้ำหมักหมู่บ้าน บ้านนอกไร่ หมู่ 1 ต.ขุนทะเล อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เกษตรกรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำน้ำหมักชีวภาพมานานนับ 10 ปี และเป็นเกษตรกรที่ดำเนินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาทั้งชีวิต และเป็นผู้ที่มีอุดมคติอย่างชัดเจนคือ ทำง่าย ทุกคนทำได้ ประหยัด ปลอดภัย ทำเพื่อเลี้ยงดิน ดินได้เลี้ยงพืช พืชได้เลี้ยงคน ดินดี น้ำดี คนก็สมบูรณ์