คลิปเกษตร

เสริมวิตามิน C ให้ปลาเลี้ยงด้วยมะขามเปียก

21 มกราคม 2558
8,665
องค์ความรู้เรื่อง "วิตามิน C เสริมสำหรับเลี้ยงปลาด้วยมะขามเปียก" โดยคุณจำนง บุญเลิศ เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดปี 2551 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงปลานิล ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ได้นำมะขามเปียก 200 กรัมละลายน้ำ 1 ลิตร ผสมกับอาหารปลาและผึ่งลมให้แห้ง จากนั้นนำไปเลี้ยงปลาในบ่อทุกมื้อ เนื่องจากมะขามเปียกมีวิตามิน C สูง จึงมีสรรพคุณเป็นยาระบาย เมื่อนำมาผสมให้ปลากิน ผลที่ได้ จะทำให้ปลามีระบบขับถ่ายที่ดี เจริญอาหาร และมีสุขภาพแข็งแรง สามารถใช้ได้กับปลาน้ำจืดทุกชนิด