ที่เที่ยว
“ชุมชนท่ามะโอ - ประตูป่อง จ.ลำปาง”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
ชุมชนท่ามะโอ - ประตูป่อง จ.ลำปาง

ชุมชนท่ามะโอ ตั้งอยู่ทางฝั่งเหนือของสะพานข้ามแม่น้ำวัง บริเวณสะพานเขลางค์ เป็นชุมชนเก่าแก่ของเมือง มีมาตั้งแต่สมัยที่ชาวพม่าเข้ามาทำการค้าไม้สักกับชาวอังกฤษในจังหวัดลำปาง ในช่วงเวลานั้นได้สร้างบ้านเรือนมากมาย รวมถึงวัดวาอารามที่สำคัญของชาวชุมชนท่ามะโอ อย่างเช่น วัดประตูป่อง เจดีย์วิหารวัดสร้างเมื่อ พ.ศ. 2409 โดยเจ้าญาณรังสี ผู้ครองนครลำปาง โบสถ์เป็นฝีมือช่างสิบสองปันนา มีศิลปะจีนผสม วัดนี้มีสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ ประตูเมืองโบราณ (ประตูป่อง) มีซากหอรบสมัยพระยากาวิละครองนครลำปาง

คุณสดศรี ขัตติยวงศ์ อยู่บ้านเลขที่ 19 ถนนป่าไม้ ชุมชนท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง เป็นคนในพื้นที่ จ.ลำปางโดยกำเนิด อดีตมีอาชีพรับราชการครู ปัจจุบันเกษียณอายุราชการแล้ว และได้รับหน้าที่เป็น กรรมการชุมชนท่ามะโอ และกรรมการการท่องเที่ยว จ.ลำปาง คุณสดศรี สามารถให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและวิถีชุมชน ให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเชี่ยวชาญ รู้จักเส้นทางต่างๆในชุมชนท่ามะโอเป็นอย่างดี นักท่องเที่ยวสามารถขอความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของชุมชนท่ามะโอได้อย่างดีและสนุกสนานไปพร้อมกัน

ภายในชุมชนท่ามะโอ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทางภาคเหนือหลายแห่ง ทั้ง วัดประตูป่อง ที่มีความเก่าแก่มากกว่า 100 ปี กำแพงเมืองโบราณ เป็นกำแพงเมืองโบราณ เขลางค์นคร รู่น2 เป็นแนวอิฐปนดิน มีรูอยู่ตรมแนวกำแพง สมาคมรถม้า จ.ลำปาง เป็นสถานทีที่สร้างล้อรถม้าด้วยไม้แห่งเดียวใน จ.ลำปาง ซึ่งหาดูยากในปัจจุบัน บ้านโบราณ เป็นบ้านเก่าของคนในชุมชนที่สร้างด้วยไม้ คาดว่าน่าจะมีอายุมากกว่า 100 ปี และถนนสายวัฒนธรรม ลำปาง ถือว่าเป็นถนนที่เก่าแก่ ที่เชื่อมกำแพงโบราณเขลางค์นคร รุ่น1 รุ่น2 ไว้ด้วยกัน

สำหรับชุมชนท่ามะโอ มีแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมอย่างมากมายแล้ว ยังมีอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์อย่าง แกงฮังเล แกงกระด้าง และขนมวง โดยสามารถเปิดสอนให้คนรุ่นต่อไปได้สืบทอดวิธีการทำให้อยู่ต่อไป โดยเฉพาะ ขนมวง เป็นขนมที่ใช้ในประเพณี ฟ้อนผีเม็ง นำขนมวงใส่ในภาชนะ และผีสาวใช้ป้อนผีบ่าวในการฟ้อนของผีบ่าวผีสาว โดยทำด้วยแป้งข้าวเหนียว ผสมน้ำตาล นวดให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนำมาคลึงให้เป็นเส้นยาวๆ แล้วขดเป็นรูปวงกลม นำไปทอด ราดด้วยน้ำอ้อยที่เคี่ยวแล้ว เพียงแค่นี้ก็สามารถนำไปใช้ในพิธีดังกล่าวได้

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ลำปาง ขับตามถนนจันทรสุรินทร์แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข1 พหลโยธิน ให้คุณขับตรงไปผ่านแยกถนนดวงรัตน์ ผ่านแยกทิพวัลย์ ผ่านแยกสนามบิน ผ่านแยกถนนป่าขาม จนถึงแยกถนนเขลางค์นคร ให้เลี้ยวซ้ายใขับตรงตามถนนเขลางค์นครอีกประมาณ 850 เมตร แล้วใช้ถนนไปรษณีย์ ขับตรงไปอีกประมาณ 120 เมตร ข้ามสะพานเขลางค์นคร แล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ป่าไม้ แล้วตรงไป อีกประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงที่ทำการชุมชนท่ามะโอ - ประตูป่องอยู่ขวามือ มีป้ายบอกชัดเจน

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ลำปาง รถสองแถวจะออกไปตามถนนจันทรสุรินทร์แล้วเข้าใช้ถนนหมายเลข1พหลโยธิน พาคุณตรงไป ผ่านแยกทิพวัลย์ แยกสนามบิน ผ่านแยกถนนป่าขาม จนถึงแยกถนนเขลางค์นคร จะพาคุณเลี้ยวซ้ายไปตามถนนถนนเขลางค์นคร และถนนถนนไปรษณีย์ ข้ามสะพานเขลางค์นคร แล้วจะพาคุณเลี้ยวเข้าสู่ป่าไม้ แล้วตรงไป อีกประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงที่ทำการชุมชนท่ามะโอ - ประตูป่องอยู่ขวามือ มีป้ายบอกชัดเจน

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 40 บาท

วิธีที่ 3: เดินทางโดย รถแท็กซี่

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ลำปาง รถแท็กซี่จะออกไปตามถนนจันทรสุรินทร์แล้วเข้าใช้ถนนหมายเลข1พหลโยธิน พาคุณตรงไป ผ่านแยกทิพวัลย์ แยกสนามบิน ผ่านแยกถนนป่าขาม จนถึงแยกถนนเขลางค์นคร จะพาคุณเลี้ยวซ้ายไปตามถนนถนนเขลางค์นคร และถนนถนนไปรษณีย์ ข้ามสะพานเขลางค์นคร แล้วจะพาคุณเลี้ยวเข้าสู่ป่าไม้ แล้วตรงไป อีกประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงที่ทำการชุมชนท่ามะโอ - ประตูป่องอยู่ขวามือ มีป้ายบอกชัดเจน

ค่าใช้จ่าย :
รถแท็กซี่ = 100 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : 19 ถ.ป่าไม้ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 18.00 น
 • พิกัด GPS : ละติจูด 18.29429448141745, ลองจิจูด 99.5054451779099
วิดีโอ
ชมคลิป “ชุมชนท่ามะโอ - ประตูป่อง จ.ลำปาง”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
30.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
29.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.44 บาท
ดีเซล
28.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.66 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด พิษณุโลก
จังหวัด อุบลราชธานี
จังหวัด สงขลา
จังหวัด ศรีสะเกษ