ที่เที่ยว
“หมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรสวนผลไม้บ้านซำขี้เหล็ก ”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
หมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรสวนผลไม้บ้านซำขี้เหล็ก

บ้านซำขี้เหล็ก จัดอยู่ในกลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เนินเขาซับน้ำ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ซำ” เดิมชาวบ้านจะปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลัง ต่อมาในปี พ.ศ.2529 ชาวบ้านที่ไปประกอบอาชีพรับจ้างทางภาคตะวันออกได้นำเอาความรู้เกี่ยวกับการทำสวนยางพารา ทุเรียน เงาะ และผลไม้อื่นๆมาทดลองปลูก ปรากฏว่าเจริญเติบโตและได้ผลผลิตดี ส่งผลให้มีการขยับขยายพื้นที่การเพาะปลูกกันเพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นสวนผลไม้และแหล่งผลิตเงาะ-ทุเรียน แหล่งใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณธนกฤต พรมจักร์ ไกด์พาเที่ยววันนี้มีดีกรีเป็นถึงกำนันตำบลพราน อำเภอขุนหาญ ประธานกลุ่มท่องเที่ยวเกษตรและเลขาฯกลุ่มไม้ผลบ้านซำขี้เหล็ก ผู้ค่ำหวอดในวงการสวนผลไม้ในชุมชน เล่าให้ฟังว่า ตนเกิดและโตที่บ้านซำขี้เหล็ก เคยดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมานานกว่า 10 ปี ก่อนที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งกำนันตำบลพรานและสมาชิกสภาเกษตรกรของจังหวัดศรีสะเกษ ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชนเกษตรมาตั้งแต่วัยเยาว์ จากแหล่งเพาะปลูกพืชไร่และไม้ผลท้องถิ่น จนกลายเป็นแหล่งปลูกทุเรียนและไม้ผลที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ

บ้านซำขี้เหล็กเป็นเกษตรกรกลุ่มแรกที่ปลูกเงาะ-ทุเรียนของจังหวัดศรีสะเกษ มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาลอนตื้น ดินดีมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกไม้ผลได้หลากหลาย อาทิ ลำไย ลิ้นจี่(ภาคเหนือ) เงาะ ทุเรียน มังคุด(ภาคตะวันออก) ลองกอง สะตอ(ภาคใต้) ส้มโอ แก้วมังกร มะม่วง(ภาคกลาง) ฯลฯ ผสานกับผลไม้ในท้องถิ่นอื่นๆ โดยมีเอกลักษณ์ของทุเรียนหมอนทองศรีสะเกษที่เนื้อแน่น ไม่เละ มีกลิ่นหอมไม่ฉุนจัด รสชาติหวานมันไม่เลี่ยน ถือเป็นทุเรียนคุณภาพดีรองจากทุเรียนเมืองนนท์ ซึ่งเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มาเยือน

ปัจจุบันบ้านซำขี้เหล็กมีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากกว่า 1,000 ไร่ แบ่งออกเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองเป็นส่วนใหญ่ รองรองมาจะเป็นพันธุ์ชะนี และก้านยาว รวมถึงสวนไม้ผลชนิดอื่นๆ โดยมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรสวนผลไม้ที่น่าสนใจ ได้แก่ การท่องเที่ยวชมสวนผลไม้โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รวมถึงเลือกซื้อผลไม้สดใหม่จากสวนและผลิตด้านการเกษตรอื่นๆได้ในราคาถูก มีกิจกรรม “อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน” ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ของทุกปี และกิจกรรมท่องเที่ยวอื่นๆตามฤดูกาล

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองศรีสะเกษ มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามทางหลวงหมายเลข 221 (ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์) ประมาณ 25 กม. ผ่านตัวอำเภอพยุห์ แล้วไปเลี้ยวขวาตรงบริเวณสี่แยกพยุห์ ไปตามทางหลวงหมายเลข 2111อีกประมาณ 28 กม. ผ่านบ้านปราสาทเยอ ผ่านอำเภอไพรบึง ไปจนถึงสี่แยกตัดกับทางหลวงหมายเลข 24 (โชคชัย-เดชอุดม) จากนั้นก็ขับตรงไปมุ่งหน้าสู่อำเภอขุนหาญ ประมาณ 11 กม. แล้วเลี้ยวซ้ายตรงบริเวณวงเวียนใจกลางตัวอำเภอขุนหาญ ประมาณ 150 เมตร แล้วเลี้ยวซ้าย ไปตามทางหลวงหมายเลข 2128 (ขุนหาญ-กันทรลักษ์) ผ่านศาลเจ้าพ่อขุนหาญ แล้วขับตรงไปอีก ประมาณ 5 กม. เลี้ยวขวาตรงบริเวณบ้านอะราง อีกประมาณ 4 กม.ถึงบ้านพรานบูรพา แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงชนบท อีกประมาณ 7 กม. ผ่านบ้านพรานใต้ ผ่านบ้านหนองเก่า ไปจนถึงบ้านซำขี้เหล็ก ผ่านวัดบ้านซำขี้เหล็ก ผ่านโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก ไปอีกประมาณ 50 เมตร จะพบกับจุดบริการท่องเที่ยวเกษตรบ้านซำขี้เหล็กอยู่ทางด้านซ้ายมือ

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ เดินทางสู่อำเภอขุนหาญ ด้วยรถโดยสารประจำทางสาย 4189 (ศรีสะเกษ-ขุนหาญ) ตามทางหลวงหมายเลข 221 รถจะผ่านอำเภอพยุห์ แล้วไปเลี้ยวขวาตรงบริเวณสี่แยกพยุห์ ตามทางหลวงหมายเลข 2111 ผ่านบ้านปราสาทเยอ ผ่านอำเภอไพรบึง ไปจนถึงทางแยกตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข 24(โชคชัย-เดชอุดม) แล้วตรงไปอีกจนถึงจุดพักรถบริเวณวงเวียนกลางเมืองขุนหาญ จากนั้นใช้บริการรถสองแถวรับจ้างไปบ้านซำขี้เหล็ก รถจะวิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข 2128 (ขุนหาญ-กันทรลักษ์) ผ่านศาลเจ้าพ่อขุนหาญ แล้วขับตรงไปอีก ประมาณ 5 กม. เลี้ยวขวาตรงบริเวณบ้านอะราง อีกประมาณ 4 กม.ถึงบ้านพรานบูรพา แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงชนบท อีกประมาณ 7 กม. ผ่านบ้านพรานใต้ ผ่านบ้านหนองเก่า ไปจนถึงบ้านซำขี้เหล็ก ผ่านวัดบ้านซำขี้เหล็ก ผ่านโรงเรียนบ้านซำขี้เหล็ก ไปอีกประมาณ 50 เมตร จะพบกับจุดบริการท่องเที่ยวเกษตรบ้านซำขี้เหล็กอยู่ทางด้านซ้ายมือ

ค่าใช้จ่าย :
รถบัส = 40 บาท
รถสองแถว/สามล้อ = 200 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ที่อยู่ : หมู่ 10 ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00-18.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 14.558105, ลองจิจูด 104.51440200000002
วิดีโอ
ชมคลิป “หมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรสวนผลไม้บ้านซำขี้เหล็ก ”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
30.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
28.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.04 บาท
ดีเซล
30.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.06 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด สุราษฎร์ธานี