ที่เที่ยว
“ท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านโนนสามัคคี”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
ท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านโนนสามัคคี

บ้านโนนสามัคคี เดิมชื่อบ้านโนนสว่าง ตั้งอยู่ ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ต่อมาได้แยกตัวออกมาเป็นบ้านโนนสามัคคี มีประชากร 212 คน 50 ครัวเรือนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกตำบลพรหมสวัสดิ์ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสลับทุ่งนา ประกอบด้วย ห้วย หนอง คลอง ต่างๆ แต่ไม่สามารถเก็บน้ำได้ตลอดทั้งปี สภาพดิน เป็นลักษณะดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี แต่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถปลูกพืชได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งชาวบ้านโนนสามัคคียังมีการสืบทอดวิถีชีวิตอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจากบรรพบุรุษอีกด้วย

คุณสมศรี กาญจนะหงส์ อายุ 57 ปี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 18 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน เดิมเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมาได้ย้ายภูมิสำเนามาอาศัยอยู่ที่บ้านโนนสามัคคี เมื่อปีพ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน

บ้านโนนสามัคคี ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสเกษ เริ่มอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมตั้งแต่ประมาณปีพ.ศ.2500 จนถึงปัจจุบันและได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจแม่บ้านโนนสามัคคี เมื่อปีพ.ศ.2548 มีเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทั้งสิ้น (ทั้งสมาชิกกลุ่มและเกษตรกรทั่วไป) 53 คนมีพื้นที่ปลูกหม่อนรวม 25 ไร่ โดยสืบทอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจากบรรพบุรุษ เริ่มจากเรียนรู้ด้วยตนเองโดยช่วยเหลือบิดา-มารดาเลี้ยงไหม สาวไหม ฟอกย้อม มัดหมี่ ทอผ้า และต่อมาได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตหม่อนไหม

ดักแด เป็นวัตถุดิบอันทรงคุณค่าจากชุมชนคนเลี้ยงไหม ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาหารให้กับผู้คนที่มาเยือนที่ชุมชนบ้านโนนสามัคคีได้เมนูด้วยกัน เช่นผัดเผ็ดดักแด จากนั้นนำพริกขี้หนู กระเทียม มาโขลกรวมกันให้ละเอียด แล้วนำไปผัดในกระทะจนพริกแกงหอมได้ที่ ใส่ดักแดที่เตรีมไว้แล้วลงผัดกับพริกแกง เพิ่มความจัดจ้านด้วยลูกพริกไทย และปรุงรสด้วยน้ำปลา หรือซอสปรุงรสตามชอบ โรยทับด้วยใบมะกรูดหั่นฝอย เพื่อเพิ่มความหอมของผัดเผ็ดดักแด

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ไปตามทางหลวงหมายเลข 221(ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์) ประมาณ 35 กม. ถึงสามแยก กศน.ตำบลพรหมสวัสดิ์ แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงชน ผ่านหนองกระโสม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ประมาณ 5 กิโลเมตรจะพบกับบ้านโนนสามัคคี

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถบัส

เดินโดยรถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ ไปตามทางหลวงหมายเลข 221(ศรีสะเกษ-กันทรลักษ์) ประมาณ 35 กม. ลงรถโดยสารประจำทางตรงสามแยก กศน.ตำบลพรหมสวัสดิ์ แล้วใช้บริการรถเหมา(ทั้งไปและกลับ) แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงชน ผ่านหนองกระโสม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ ประมาณ 5 กิโลเมตรจะพบกับบ้านโนนสามัคคี

ค่าใช้จ่าย :
รถบัส = 45 บาท
รถเหมา = 100 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : หมู่ 18 ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ ศรีสะเกษ 33230
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 6.00 -18.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 14.841749, ลองจิจูด 104.40939900000001
วิดีโอ
ชมคลิป “ท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านโนนสามัคคี”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
29.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
28.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.89 บาท
ดีเซล
29.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.66 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด บุรีรัมย์
จังหวัด สุรินทร์
จังหวัด นครศรีธรรมราช