ที่เที่ยว
“หนำควายฟาร์ม”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
หนำควายฟาร์ม

ป้าจำเนียร เป็นเจ้าของฟาร์มซึ่งเป็นบุคคลที่กำเนิดในครอบครัวเกษตรกร จ.ตรัง ซึ่งมีอาชีพปลูกยางพารา จำนวน 6 ไร่ เป็นอาชีพที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ป้าจำเนียรศึกษาจนจบปริญญาตรี จบมาแล้วก็ได้มาสืบทอดอาชีพของครอบครัว ต่อมาปี 2538 มองเห็นอาชีพเสริม เนื่องจากระหว่างต้นยางมีพื้นที่ว่าง จึงคิดที่จะนำสัตว์มาเลี้ยง โดยเริ่มเลี้ยงหมูก่อนต่อมาก็เลี้ยงวัว ควาย สุกร เป็ด ไก่ ห่าน แพะ และปลา รวมถึงปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริเวณบ้าน จึงตั้งเป็นฟาร์ม ชื่อ หนำควายฟาร์ม เปิดให้บริการสำหรับใครที่อยากเรียนรู้เชิงเกษตร

วันนี้ไกด์นำเที่ยวของเรานั้นก็คือคุณวิรัตน์ กาญจนพรหม เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจังหวัดตรัง ปกติทั่วไปเป็นคนอารมณ์ดี อัธยาศัยดีและเป็นกันเอง รู้จักพื้นที่เป็นอย่างดี ได้เป็นไกด์นำเที่ยวหนำฟาร์มเที่ยวเชิงการเกษตรชมบริเวณรอบๆฟาร์มและเข้าชมการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เช่นการเลี้ยงวัว เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ แพะ ฝากทิ้งท้ายว่าใครมาเที่ยวหนำฟาร์มแล้วรับรองกลับไปอยากทำเกี่ยวกับเกษตรแน่นอนครับ

จุดเด่นของหนำควายฟาร์ม โดยมุ่งเน้นการจัดการทั้ง 4 ด้านนี้ โดยใช้วัตถุดิบที่มีตามธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลกันมากที่สุด ลดละเลิกการใช้สารเคมีให้มากที่สุด ทุกเรื่องที่ทำ ทำบนพื้นฐานที่อยากเห็นผู้เลี้ยงสุขภาพดีมีความสุขและผู้บริโภคปลอดภัย โดยการเลี้ยงสัตว์พื้นเมือง การดูแลเลี้ยงดูให้เป็นธรรมชาติช่วยเหลือเกื้อกูล อย่างน้อย 50% ใช้หลักวิทยาการประสานกับการเป็นอยู่จริงของสัตว์เลี้ยงให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ปัจจุบันได้เป็นฟาร์มเพื่อการเรียนรู้ด้านเชิงการเกษตร ชื่อ หนำควายฟาร์ม

เมื่อเดินทางมาถึงหนำควายฟาร์มนั้นจะเห็นสวนยางและการเลี้ยงสัตว์หลากหลายประเภท เป็นฟาร์มที่ทำเศรษฐกิจแบบพอเพียง สามารถประยุกต์ให้เหมาะกับพื้นที่ และใช้พื้นที่ไม่มาก เมื่อมีเวลาว่างหลังจากกรีดยางแล้วก็สามารถมาดูแลแปลงพืชผักและสัตว์ที่เลี้ยงไว้ได้ บริเวณรอบๆหนำควายฟาร์มจะมีบ่อเลี้ยงปลาชนิดต่างๆและเลี้ยงกบ สลับการปลูกผักสวนครัว อยู่แบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากศาลากลางจังหวัดตรัง ขับไปทางถนนสายตรัง - หัวยยอด ไป10 กม. ขับตรงไปจะผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรตรัง แล้วจะเจอสี่แยกคลองเต็งให้ขับตรงไปอีก ประมาณ 5 กม. จะเห็นป้ายปากซอยทางเข้า อบต.นาทามเหนือ ให้ขับเข้าในซอย จะเห็นป้ายหนำควายฟาร์มอยู่ซ้ายมือก็ถึงค่ะ

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถตู้

นั่งรถตู้จากขนส่งจังหวัดตรัง นั่งรถตู้สาย ตรัง-ห้วยยอด บอกคนขับว่าลงปากซอยทางเข้า อบต.นาทามเหนือ (จะไปหนำควายฟาร์ม)รถจะวิ่งผ่านมหาวิทยาลัยเกษตรตรัง ผ่านสี่แยกคลองเต็ง ให้เตรียมตัวลงรถ จะมีเจ้าหน้าที่หนำควายฟาร์มออกมารับค่ะ

ค่าใช้จ่าย :
รถตู้ = 50 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ที่อยู่ : 107/1 หมู่ 12 ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92190
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 8.00-17.00น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 7.653922, ลองจิจูด 99.60112400000003
วิดีโอ
ชมคลิป “หนำควายฟาร์ม”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
30.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
29.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.44 บาท
ดีเซล
28.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.66 บาท
ค้นหารถเช่า