ที่เที่ยว
“หอเกียรติยศรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
หอเกียรติยศรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

ท่านนายอำเภอ เล่าให้ฟังว่า หอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดี และจิตใจที่ดีงามที่ท่านมีต่อประเทศชาติ และ ประชาชนคนไทยทุกคนจนได้รับการยกย่องเกียรติยศสูงสุดในฐานะที่สามัญชน ที่พึงได้รับ จากสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาแห่งคนดีเชิดชูเชิดชูเกียรติยศรัฐบุรุษสืบไป กระทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2543 ซึ่งตรงกับวันเกิดครบ 80 ปี ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์

คุณศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง ท่านรับหน้าที่เป็นไกด์แนะนำที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งของอำเภอน้ำพอง คือหอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ท่านนายอำเภอเล่าว่าเป็นสถานที่รวมรวบประวัติข้อมูลสำคัญของพลเอกเปรมท่าน ได้กล่าวไว้ว่า เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินให้คนรุ่นหลังประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เป็นตัวอย่างที่ดี มุ่งกระทำแต่ความดีเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน

หอเกียรติยศรัฐบุรุษ ตั้งอยู่ด้านในค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เป็นสถานที่เชิดชูเกียรติ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ในอาคารจัดแสดงชีวประวัติตลอดจนผลงานสำคัญของพลเอกเปรมเอาไว้ ตั้งแต่วัยเยาว์จนปัจจุบันจะมีหุ่นจำลองของพลเอกเปรมในด้านต่างๆของท่านไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา เพื่อจะนำคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้ทำเป็นแบบอย่างไปเป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนตามเจตนารมณ์ของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ที่ว่า ทุกคนเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน

หอเกียรติยศรัฐบุรุษ ภายในจัดแสดงนิทรรศการแบ่งออกเป็นสองส่วน บริเวณอาคารด้านทิศตะวันตก จัดแสดงนิทรรศการภาพวาด ภาพถ่าย ในวัยต่างๆ ตั้งแต่สมัยเด็กนักเรียน จนถึงสมัยเป็นนายทหารระดับสูงมีแสงสีประกอบ และมีหุ่นจำลองขนาดเท่าจริงของ พล.อ.เปรม ตั้งแสดงอยู่ด้วย และบริเวณอาคารด้านทิศตะวันออก จัดแสดงนิทรรศการครั้ง พล.อ.เปรมเป็นนายกรัฐมนตรีสามสมัย เหตุการณ์ปราบกบฏ ส่วนภายในค่ายเปรมก็มีสวนสัตย์และสวนผักปลอดสารเคมีเปิดให้ศึกษาความรู้ด้วนการเกษตรพอเพียงด้วยค่ะ

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เริ่มจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นใช้ถนนหน้าเมืองและถนนประชาสโมสรไปทางถนนหมายเลข 2ถนนมิตรภาพ (1.9 กม.)ตาม ถนนหมายเลข 2 มุ่งไป ตำบล น้ำพอง (33.6 กม.)ใช้ ถนนหมายเลข 2039 (น้ำพอง-กระนวน) ไปยังจุดหมายของคุณที่ (25.2 กม.)ค่ายเปรมติณสูลานนท์จะอยู่ซ้ายมือติดถนน

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : โครงการหลวง
 • ที่อยู่ : ถ.ถนนน้ำพอง-กระนวน ตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น 40140
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00-16.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 16.707388381697406, ลองจิจูด 102.95774194973751
วิดีโอ
ชมคลิป “หอเกียรติยศรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
27.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.14 บาท
ดีเซล
28.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.36 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด หนองคาย
จังหวัด นครศรีธรรมราช