ที่เที่ยว
“เกาะภูกระแต ”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
เกาะภูกระแต

ที่ชื่อภูกระแตเนื่องจากเมื่อในอดีตก่อนสร้างเขื่อนสิรินธร มองจากหมู่บ้านด้านล่างขึ้นไปจะเป็นที่สูง ชาวอีสานเรียกที่สูงว่าภูและบนภู มีกระแตซึ่งเป็นสัตว์ป่าชนิดเดียวกับกระรอก อาศัยอยู่มาก จึงเรียกภูนี้ว่าภูกระแต ต่อมาได้มีการสร้างเขื่อนสิรินธรในปีพ.ศ.2509 และแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2512 ซึ่งทำให้น้ำท่วมหมู่บ้านใกล้เคียง ประมาณ 4 หมู่บ้าน ชาวบ้านได้พากันอพยพไปตั้งหลักแหล่งในที่ใหม่ แต่ชาวบ้านบางส่วนนำเงินที่ราชการตอบแทนให้ ซื้อที่ดิน อยู่ใกล้ภูกระแตแทน และทำมาหากินในบริเวณนี้มาจนถึงปัจจุบัน

คุณศริตา ทองเรือง ผู้ใหญ่บ้านโนนกลาง ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนมาเป็นผู้ใหญ่บ้าน เคยเป็นผู้รับเหมา ทำงานเดินระบบสายไฟฟ้า ในบ้านและอาคาร ที่ต่างจังหวัดและในจังหวัดอุบลฯ กับสามี ต่อมาตัดสินใจกลับมาอยู่ที่บ้านโนนกลางซึ่งเป็นบ้านเกิด จึงคิดอยากจะทำงานช่วยเหลือ รับใช้พ่อแม่ พี่น้องบ้านเกิด ประกอบกับชาวบ้านให้การสนับสนุน และได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อปีพ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบันและทำงานพัฒนาหมูบ้านโนนกลาง เส้นทางในการมาท่องเที่ยวที่เกาะภูกระแตมาโดยตลอด จนเป็นที่รู้จัก

เกาะภูกระแต ตั้งอยู่พื้นที่บ้านโนนกลาง หมู่ 11 ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่บริเวณด้านข้างของตัวเขื่อนสรินธร มีลักษณะเป็นภูเขาเตี้ยๆ มีพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ มีความโดดเด่น ตรงที่มีสภาพเป็นเกาะกลางน้ำ ที่มีความอุดมสมบรูณ์ ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ และนั่งเรือชมทัศนียภาพของสายน้ำ โขดหิน และวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่น ได้ ซึ่งห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณ 90 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอพิบูลมังสาหารประมาณ 25 กิโลเมตร

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สงบเงียบ ลมพัดตลอดเวลา ทำให้รู้สึกเย็นสบาย มีจุดถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ผืนน้ำที่กว้างใหญ่ น้ำใสเย็น โขดหินที่เรียงรายน้อยใหญ่สลับกันเหมาะกับการนั่งพักผ่อนหย่อนใจ มีร้านขายอาหารจากคนในชุมชน มีลานสำหรับกลางเต้นท์แต่ต้องติดต่อกับผู้นำชุมชนก่อนในช่วงหน้าหนาว หน้าร้อนจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเนื่องจากน้ำในเขื่อนสิรินธรลดลง สามารถขับรถข้ามไปยังเกาะภูกระแตได้สะดวก ส่วนในช่วงหน้าฝนน้ำจะท่วมปิดเส้นทางรถยนต์ ต้องเดินทางเข้ามาโดยเรือหาปลาหรือแพของชาวบ้านเท่านััน

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ขับรถข้ามสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี ไปยังอำเภอวารินชำราบ และมุ่งหน้าสู่อำเภอพิบูลมังสาหาร บนถนนหลวงหมายเลข 217 (ถนนสถิตนิมานกาล) ผ่านบิ้กซี ชูปเปอร์มาเก็ต อำเภอพิบูลมังสาหาร จากนั้นเลี้ยวขวาตรงสามแยก และขับตรงไปตามถนนหมายเลข 217 ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิบูลมังสาหาร ผ่านสหกรณ์การเกษตรโดมน้อย จนมาถึงสามแยกถนนหมายเลข 217 ตัดกับถนนหมายเลข 2172 ให้เลี้ยวขวาเข้าถนน หมายเลข 2172 เดินทางตรงไป ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ผ่านโรงเรียนบ้านม่วงฮี จนมาถึงสามแยก จะมีป้ายบอกทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 4.50 กิโลเมตร จะถึงองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง จากนั้นขับตรงไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงเกาะภูกระแต

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถตู้

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นรถตู้สาย อุบล-พิบูล-ช่องเม็ก รถจะขับมุ้งหน้าไปยังอำเภอวารินชำราบ และมุ่งหน้าสู่อำเภอพิบูลมังสาหาร บนถนนหลวงหมายเลข 217 (ถนนสถิตนิมานกาล) ผ่านบิ้กซี ชูปเปอร์มาเก็ต อำเภอพิบูลมังสาหาร จากนั้นเลี้ยวขวาตรงสามแยก และขับตรงไปตามถนนหมายเลข 217 ผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพิบูลมังสาหาร ผ่านสหกรณ์การเกษตรโดมน้อย จนมาถึงสามแยกถนนหมายเลข 217 ตัดกับถนนหมายเลข 2172 ให้เลี้ยวขวาเข้าถนน หมายเลข 2172 เดินทางตรงไป ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ผ่านโรงเรียนบ้านม่วงฮี จนมาถึงสามแยก จะมีป้ายบอกทางไปองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง ให้ลงรถตู้ตรงปากทาง และนั่งรถเหมารับจ้าง เข้าไปประมาณ 4.50 กิโลเมตร จะถึงองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง จากนั้นมุ่งตรงไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 5 กิโลเมตร จะถึงเกาะภูกระแต

ค่าใช้จ่าย :
รถตู้ = 100 บาท
รถเหมา = 80 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : ธรรมชาติ
 • ที่อยู่ : ตำบลโนนกลาง อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 18.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 15.082646, ลองจิจูด 105.37155800000005
วิดีโอ
ชมคลิป “เกาะภูกระแต ”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
30.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
28.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.04 บาท
ดีเซล
30.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.06 บาท
ค้นหารถเช่า