ที่เที่ยว
“บ้านเสานัก”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
บ้านเสานัก

ชมของใช้ย้อนอดีตสะท้อนวิถีชวิตชาวลำปาง เก็บภาพความทรงจำของคุณในบรรยากาศเครื่่องแต่งกายลานนา แวะรับประทานอาหารว่าง อาหารกลางวัน หรืออาหารค่ำ แบบปุฟเฟ่ต์หรือขันโตก บริการให้เช่าสถานที่จัดนิทรรศการ งานเลี้ยง งานพิธีมงคล ท่องเที่ยวเมืองไทย รูปแบบและความเก่าของบ้านเสานัก ถือว่าเป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีค่า ยากที่จะหาอาคารสิ่งก่อสร้างใดในลำปางมาเทียมได้ การอนุรักษ์เรือนหลังนี้ให้เป็นประโยชน์แก่อนุชนได้เรียนรู้อดีตและความเป็นมาของชนชาติไทย ความภาคภูมิใจของชาวเมืองลำปางที่มีบ้านเสานัก แล้วคุณล่ะมายัง

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปา มุ่งหน้าทิศใต้ ถนนหมายเลข 1 (ทางคู่ขนานถนนพหลโยธิน)ผ่านสนามบินลำปาง เจอแยกดอยพระบาท ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถนนเขลางค์นคร วิ่งบนถนนหมายเลข 1019 ผ่านแม่น้ำวัง ถนนไปรษณีย์ ถึงถนนท่ามะโอ เจอสี่แยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราษฎร์วัฒนา 100 เมตร จากนั้นขับรถผ่านไปอีก1สามแยกให้สังเกตุป้ายด้านซ้ายมือ เลี้ยวไปตามป้าย ขับไปอีก 20 เมตรด้านซ้ายมือก็จะถึงบ้านเสานัก

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง มุ่งหน้าทิศใต้ ถนนหมายเลข 1 (ทางคู่ขนานถนนพหลโยธิน)ผ่านสนามบินลำปาง เจอแยกดอยพระบาท เข้าสู่ ถนนเขลางค์นคร วิ่งบนถนนหมายเลข 1019 ผ่านแม่น้ำวัง ถนนไปรษณีย์ ถึงถนนท่ามะโอ ผ่านสี่แยก เข้าสู่ถนนราษฎร์วัฒนา 100 เมตร ผ่านสามแยก ขับไปอีก 20 เมตรด้านซ้ายมือก็จะถึงบ้านเสานัก

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 30 บาท

วิธีที่ 3: เดินทางโดย มอเตอร์ไซค์

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง นั่งรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง มุ่งหน้าทิศใต้ ถนนหมายเลข 1 (ทางคู่ขนานถนนพหลโยธิน)ผ่านสนามบินลำปาง เจอแยกดอยพระบาท เข้าสู่ ถนนเขลางค์นคร วิ่งบนถนนหมายเลข 1019 ผ่านแม่น้ำวัง ถนนไปรษณีย์ ถึงถนนท่ามะโอ ผ่านสี่แยก เข้าสู่ถนนราษฎร์วัฒนา 100 เมตร ผ่านสามแยก ขับไปอีก 20 เมตรด้านซ้ายมือก็จะถึงบ้านเสานัก

ค่าใช้จ่าย :
มอเตอร์ไซค์ = 40 บาท

วิธีที่ 4: เดินทางโดย รถเหมา

ขึ้นรถจากสถานีรถไฟ-บ้านเสานัก รถเหมา ที่เป็นรถม้า สามารถนั่งได้ 3-4 คน โดยรถม้าจะวิ่งตามถนนฉัตรไชย ตัดเข้าถนนบุญวาทย์และมาบรรจบถนนราษฎร์วัฒนา บ้านเสานัก ระยะทาง 5 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถม้าชมรอบเมืองเขลางค์นครได้ ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่รอบละ 300 บาท

ค่าใช้จ่าย :
รถเหมา = 300 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : 6 ถ.ราษฎร์วัฒนา ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52000
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน (หยุด 13-17 เม.ย.ของทุกปี)
 • เวลาเปิดทำการ : 10.00-17.00น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 18.294304846927684, ลองจิจูด 99.5081018398638
วิดีโอ
ชมคลิป “บ้านเสานัก”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
30.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
29.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.44 บาท
ดีเซล
28.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.66 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด จันทบุรี
จังหวัด จันทบุรี
จังหวัด สระบุรี
จังหวัด จันทบุรี