ที่เที่ยว
“อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท มีเนื้อที่ประมาณ 1,214 ตร.กม. เกิดจากภูเขาหินปูนมีอายุไม่น้อยกว่า 9,370,000 ปี มีความลึกประมาณ 1,150 เมตร ซึ่งมีเส้นทางที่สามารถเข้าชมได้ประมาณ 405 เมตร ตลอดเส้นทางเดินจะมีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม บนผนังถ้ำมีรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อ "ปปร" ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ทรงจารึกไว้เมื่อครั้งเสด็จประพาสถ้ำผาไทในปี พ.ศ. 2469 นอกจากยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท เช่น หล่มภูเขียว น้ำตกแม่แก้ว น้ำตกเกาฟู

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ลำปาง ใช้ถนนพหลโยธิน(ทางหลวงหมายเลข1)ขับตรงไป ให้ผ่านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล(ซ้ายมือ) ไปตามถนนพหลโยธินเรื่อยๆ ผ่านแยกชุมชนบ้านย่าเป้า ผ่านหน้าโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตรงไปเรื่อยๆ ผ่านตำบลพระบาท ผ่านตำบลพิชัย ผ่านตำบลบ้านเสด็จ ผ่านตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ แล้วเข้าสู่ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว ก็จะเจออุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จะอยู่ซ้ายมือ เข้าไปอีก 500 เมตร ก็จะถึงอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถเหมา

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ลำปาง รถสองแถวจะพาคุณออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารไปตามถนนพหลโยธิน(ทางหลวงหมายเลข1)แล้วตรงไปจนผ่านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล(ซ้ายมือ) พาคุณผ่านแยกชุมชนบ้านย่าเป้า ผ่านหน้าโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตรงไปจนผ่านตำบลพระบาท ผ่านตำบลพิชัย ผ่านตำบลบ้านเสด็จ ผ่านตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ แล้วเข้าสู่ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว ก็จะเจออุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จะอยู่ซ้ายมือ เข้าไปอีก 500 เมตร ก็จะถึงอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

ค่าใช้จ่าย :
รถเหมา = 1200 บาท

วิธีที่ 3: เดินทางโดย รถบัส

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจ.ลำปาง รถบัสสายลำปาง-เชียงราย จะพาคุณออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารไปตามถนนพหลโยธิน(ทางหลวงหมายเลข1) แล้วตรงไปจนผ่านหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล(ซ้ายมือ) พาคุณผ่านแยกชุมชนบ้านย่าเป้า ผ่านหน้าโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี ตรงไปจนผ่านตำบลพระบาท ผ่านตำบลพิชัย ผ่านตำบลบ้านเสด็จ ผ่านตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ แล้วเข้าสู่ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว ก็จะเจออุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท จะอยู่ซ้ายมือ เข้าไปอีก 500 เมตร ก็จะถึงอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

ค่าใช้จ่าย :
รถบัส = 70 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : ธรรมชาติ
 • ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลบ้านหวด อำเภองาว ลำปาง 52110
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.30 - 17.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 18.60529544823688, ลองจิจูด 99.89776994177248
วิดีโอ
ชมคลิป “อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
30.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
29.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.44 บาท
ดีเซล
28.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.66 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด สุรินทร์
จังหวัด ศรีสะเกษ
จังหวัด ราชบุรี