ที่เที่ยว
“โครงการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ทับทิมสยาม 06”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
โครงการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ทับทิมสยาม 06

โครงการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ทับทิมสยาม06เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่าตามแนวชายแดนโดยจัดทำเป็นศูนย์ศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนโดยมีศาสตราจารย์ รพี สาคริก เป็นผู้ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญในท้องถิ่น เป็นแหล่งสาธิต ถ่ายทอดและแหล่งศึกษาดูงานของผู้สนใจทั่วไป อีกทั้งภายในศูนย์ฯยังมีการศึกษาและทดสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลต่างๆให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในเชิงการค้ากว่า 60 สกุล 90 ชนิด และสมุนไพรอีกกว่า 70 ชนิด

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองศรีสะเกษมุ่งหน้าไปทางทิศใต้สู่อำเภอขุขันธ์ตามทางหลวงหมายเลข 220(ถนนศรีสะเกษ-ขุขันธ์) ประมาณ 50 กม. ผ่านอำเภอวังหินและผ่านตัวอำเภอขุขันธ์ไปอีกประมาณ 2 กม. แล้วเบี่ยงซ้ายผ่านโรงพยาบาลขุขันธ์ไปตามทางหลวงหมายเลข 2157 อีกประมาณ 5 กม. จะพบกับแยกนิคมพัฒนาตัดกับทางหลวงหมายเลข 24 จากนั้นให้ขับตรงไปอีกประมาณ 10 กม.จนถึงแยกโคกตาลแล้วเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 2341อีก 13 กม. ก่อนจะถึงโค้งทางเข้าบ้านนาจะเรีย(หมู่บ้านทับทิมสยาม06) ให้ขับตรงไปอีกเพียง 100 เมตร จะพบกับโครงการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ทับทิมสยาม06 อยู่ทางด้านขวามือ

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถบัส

เดินทางด้วยรถโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ ใช้บริการรถบัสโดยสารสาย 4185(ศรีสะเกษ-ขุขันธ์) รถจะวิ่งไปตามทางหลวงหมายเลข 220 ประมาณ 50 กม. ผ่านอำเภอวังหิน เมื่อถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอขุขันธ์ให้ใช้บริการรถรับจ้างแบบเหมาต่อไปยังบ้านนาจะเรีย(หมู่บ้านทับทิมสยาม06)อีกประมาณ 30 กม. ก่อนถึงโค้งทางเข้าหมู่บ้านให้ขับตรงไปอีกเพียง 100 เมตร จะพบกับโครงการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ทับทิมสยาม06 อยู่ทางด้านขวามือ

ค่าใช้จ่าย :
รถบัส = 50 บาท
รถเหมา = 500 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ที่อยู่ : หมู่ 13 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00-17.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 14.55197, ลองจิจูด 104.27750200000003
วิดีโอ
ชมคลิป “โครงการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ทับทิมสยาม 06”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.04 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด กาฬสินธุ์
จังหวัด สุรินทร์
จังหวัด อุดรธานี