ที่เที่ยว
“น้ำตกสำโรงเกียรติ (ปีศาจ)”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
น้ำตกสำโรงเกียรติ (ปีศาจ)

สำโรงเกียรติ เดิมชื่อว่า น้ำตกปีศาจ ซึ่งตั้งตามชื่อหน่วยทหารพรานที่มีสมญานามว่า หน่วยปีศาจ ซึ่งได้ใช้น้ำตกแห่งนี้เป็นที่ตั้งหน่วยปฏิบัติการ น้ำตกสำโรงเกียรติ มีต้นกำเนิดจากภูเขากันทุง บนเทือกเขาบรรทัด เป็นน้ำตกขนาดกลาง ตกจากหน้าผาสูง 8 เมตร ลักษณะอันโดดเด่นของน้ำตกแห่งนี้คือ ที่ด้านบนของน้ำตกจะเป็นธารน้ำซึ่งไหลไปตาม ลานหิน ดูสวยงามมากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน สำหรับบรรยากาศโดยรอบน้ำตกนั้นร่มรื่นไปด้วยพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองศรีสะเกษไปตามทางหลวงหมายเลข 221 ประมาณ 25 กม. ถึงสี่แยกพยุห์แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2111 ผ่านตัวอำเภอพยุห์ ขับต่อไปอีกประมาณ 28 กม. จะผ่านตัวอำเภอไพรบึง ไปจนถึงทางแยกตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข 24(โชคชัย-เดชอุดม) แล้วขับตรงไปอีกประมาณ 11 กม. จะถึงตัวอำเภอขุนหาญ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนวงเวียน ตามทางหลวงหมายเลข 2128 อีกประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2127 ผ่านวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง ประมาณ 13 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2236 ประมาณ 2 กิโลเมตรจะพบกับป้ายทางเข้าน้ำตกสำโรงเกียรติ แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนทางหลวงชนบทประมาณ 1 กิโลเมตรจะพบกับน้ำตกสำโรงเกียรติ

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถบัส

เดินทางโดยรถบัสโดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ มุ่งหน้าสู่อำเภอขุนหาญด้วยรถโดยสารประจำทางสาย 4189(ศรีสะเกษ-ขุนหาญ) ตามทางหลวงหมายเลข 221 แล้วเลี้ยวขวาตรงบริเวณสี่แยกพยุห์ไปตามทางหลวงหมายเลข 2111 จะผ่านอำเภอพยุห์ ผ่านบ้านปราสาทเยอ ผ่านอำเภอไพรบึง ไปจนถึงทางแยกตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข 24(โชคชัย-เดชอุดม) ตรงไปอีกจนถึงจุดพักรถบริเวณวงเวียนกลางเมืองขุนหาญ แล้วใช้บริการรถสองแถวรับจ้าง(แบบจ้างเหมาไป-กลับ) ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 2128 อีกประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2127 ผ่านวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง ประมาณ 13 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 2236 ประมาณ 2 กิโลเมตรจะพบกับป้ายทางเข้าน้ำตกสำโรงเกียรติ แล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนทางหลวงชนบทประมาณ 1 กิโลเมตรจะพบกับน้ำตกสำโรงเกียรติ

ค่าใช้จ่าย :
รถบัส = 40 บาท
รถเหมา = 800 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : ธรรมชาติ
 • ที่อยู่ : ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.30-16.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 14.509832, ลองจิจูด 104.48655899999994
วิดีโอ
ชมคลิป “น้ำตกสำโรงเกียรติ (ปีศาจ)”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
29.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
28.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.89 บาท
ดีเซล
29.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.66 บาท
ค้นหารถเช่า