ที่เที่ยว
“อุทยานแห่งชาติแม่วาง (ผาช่อ)”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
อุทยานแห่งชาติแม่วาง (ผาช่อ)

ชมความมหัศจรรย์ของประติมากรรมธรรมชาติผาช่อที่มีลักษณะแปลกตาน่าเที่ยวมีความสูงประมาณ30เมตร กว้าง100เมตร เกิดจากตะกอนสะสมบริเวณขอบขางแม่น้ำ สันนิษฐานว่าบริเวณแห่งนี้เป็นแม่น้ำปิงเก่า มีตะกอนยุคเทอเชียรีอายุประมาณ5ล้านปีหลังจากที่ธรณีแปรสัณฐานเปลือกโลกถูกดันตัวสูงขึ้น ตะกอนดังกล่าวถูกดันตัวเป็นหินลาดลอนชัน ภายหลังถูกกระแสลม,น้ำฝนกัดเซาะชะล้างผิวหน้าตะกอนดังกล่าวทำให้เกิดลวดลายที่สวยงามเรียงเป็นลำดับชั้นหิน,ดิน,และทรายแป้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนให้ความสนใจอีกพื้นหนึ่งในเขตอุทยานแห่งชาติแม่วาง

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

ขับรถจากเซ็นทรัลแอร์พอร์ต พลาซ่าเชียงใหม่ มุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือ ไปตามถนนหมายเลข 1141 เข้าสู่ถนนหมายเลข 1141ไปเรื่อยๆให้เลี้ยวขวา เข้าสู่ถนนหมายเลข 108 (เชียงใหม่-ฮอด)ตรงไปอีกประมาณ 44 กิโลเมตร ซึ่งจะผ่าน อ.หางดง,อ.สันป่าตอง(ขวามือ)เข้าเขต อ.ดอยหล่อ ผ่านวัดดอยหล่อ ตามเส้นทางหมายเลย 108 ไปเรื่อยๆ จะเห็นตรงจุดกลับรถที่จะมุ่งหน้าไปทางผาช่อ ซึ่งจะผ่านโรงเรียนวัดบ้านวังขามป้อม เลี้ยงซ้ายเข้าหมู่บ้านไร่บวกตรง และขับตรงไปเรื่อยๆอีกประมาณ 12.5 กิโลเมตรก็จะเห็นแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถเหมา

เนื่องจากไม่มีรถโดยสารเข้าไปผาช่อ ผู้เดินทางต้องเหมารถจากไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 (สองแถวแดง)ไปกลับ ใช้เส้นทางสนามกีฬา และ ถนน สนามกีฬา ไปทาง ถนน ศรีภูมิ จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนมณีนพรัตน์ เลี้ยวหักศอกไปทางขวา เข้าสู่ ถนน ศรีภูมิ เบี่ยงซ้ายเล็กน้อย เข้าสู่ ถนนหมายเลข 1141 ผ่านเซ็นทรัล เลี้ยวขวาไปใช้เส้นทางหมายเลข108 ใช้เส้นทางนี้ขับตรงไปเรื่อยๆ จะเห็นตรงจุดกลับรถที่จะมุ่งหน้าไปทางผาช่อ ซึ่งจะผ่านโรงเรียนวัดบ้านวังขามป้อม เลี้ยงซ้ายเข้าหมู่บ้านไร่บวกตรง และขับตรงไปเรื่อยๆอีกประมาณ 12.5 กิโลเมตรก็จะเห็นแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ

ค่าใช้จ่าย :
รถเหมา = 1500 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : ธรรมชาติ
 • ที่อยู่ : - ซ.- หมู่ 8 ถ.- ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ เชียงใหม่ 50160
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 06.30-16.30 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 18.5177513, ลองจิจูด 98.73997839999993
วิดีโอ
ชมคลิป “อุทยานแห่งชาติแม่วาง (ผาช่อ)”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
23.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.56 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด นครศรีธรรมราช
จังหวัด สงขลา
จังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด ศรีสะเกษ
จังหวัด เพชรบูรณ์