ที่เที่ยว
“เที่ยมชมวิถีคนกำพวน แหล่งเรียนรู้ลูกปัดโบราณ”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
เที่ยมชมวิถีคนกำพวน แหล่งเรียนรู้ลูกปัดโบราณ

เดินทางเข้าสู่ตำบลกำพวน กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง สุดเขตจังหวัดระนอง ติดเขตอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ระยะห่างแค่ 25 กม.เท่านั้น ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หัตถกรรม ทำประมง เป็นต้น 90% นับถือศาสนาอิสลาม เพราะที่นี่เป็นชุมชนมุสลิม เป็นหมู่บ้านที่เงียบ และสงบ เหมาะที่สุดที่จะมาพักผ่อน จะพักแบบโฮมเสตย์ที่ขึ้นชื่อของหมู่บ้านนี้ก็ได้จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี มีทะเลสวยงามอย่างหาดประพาส หาดทะเลนอก และชมฝีมือการทอผ้าขาวม้าลวดลายสวยงามจากกี่กระตุกสวยไม่แพ้ใคร

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากศาลหลักเมืองระนองเดินทางระยะทาง 550 เมตร เพื่อเลี้ยวซ้ายไปถนนหมายเลข 4 ระยะทาง 220 เมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนหมายเลข 4 ขับตรงไประยะทาง 87 กิโลเมตร เลี้ยวขวา ระยะทาง 37 เมตร ก็จะถึงเทศบาลตำบลกำพวน

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถบัส

ขึ้นรถบัสบริษัทรุ่งกิจทัวร์ที่หน้าศาลหลักเมืองระนองสายระนอง-พังงา-ภูเก็ต ไปลงที่หน้าเทศบาลตำบลกำพวนค่าโดยสาร 90 บาท

ค่าใช้จ่าย :
รถบัส = 90 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : หมู่ 2 ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ ระนอง 85120
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.30-16.30
 • พิกัด GPS : ละติจูด 9.398503, ลองจิจูด 98.41890000000001
วิดีโอ
ชมคลิป “เที่ยมชมวิถีคนกำพวน แหล่งเรียนรู้ลูกปัดโบราณ”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
30.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
29.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.44 บาท
ดีเซล
28.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.66 บาท
ค้นหารถเช่า