ที่เที่ยว
“ปราสาทโดนตวล”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
ปราสาทโดนตวล

ปราสาทโตนตวลเป็นศาสนสถานแบบขอมหลังเดียว สร้างขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 ประกอบด้วยยปราสาทประธาน อาคารโถง โคปุระ บรรณาลัยฐานลิลาแลง ตั้งอยู่อยู่ริมหน้าผาสูงชันบนเขาโดนตวล ตัวปราสาทมีแผนผังหนังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตรัสย่อมุมทั้งสี่ด้าน สร้างหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ประตูทางเข้าทำเป็นมุขยื่นออกมา ตัวปราสาทก่อด้วยศิลาแลง หินทราย และอิฐ อยู่ติดกับแนวชายแดนไทย –กัมพูชา ที่บ้านภูมิซรอล ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองจังหวัดศรีสะเกษ มุ่งหน้าสู่อำเภอกันทรลักษ์ โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 221 ประมาณ 60 กม. ผ่านอำเภอพยุห์ อำเภอศรีรัตนะ ผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ผ่านแยกกาช่าง(ตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข 24) ไปอีกประมาณ 8 กม.จะเข้าสู่ตัวอำเภอกันทรลักษ์ แล้วมุ่งหน้าไปทางอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารประมาณ 27 กิโลเมตร จะถึงด่านเก็บค่าผ่านทางเข้าอุทยานฯ แล้วขับต่อไปอีก ประมาณ 1 กม. จะถึงทางเข้าปราสาทโดนตวลทางซ้ายมือแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปตามถนนประมาณ 4 กิโลเมตร จะพบกับปราสาทโดนตวลอยู่ทางซ้ายมือ

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถบัส

เดินทางโดยรถบัสโดยสารประจำทางสายศรีสะเกษ-กันทรลักษ์ จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษ มุ่งหน้าสู่อำเภอกันทรลักษ์ไปตามทางหลวงหมายเลข 221 ระยะทางประมาณ 68 กม. ถึงสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอกันทรลักษ์ แล้วใช้บริการรถสองแถวรับจ้าง(แบบจ้างเหมาไป-กลับ) แล้วมุ่งหน้าไปทางอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารประมาณ 27 กิโลเมตร จะถึงด่านเก็บค่าผ่านทางเข้าอุทยานฯ แล้วขับต่อไปอีก ประมาณ 1 กม. จะถึงทางเข้าปราสาทโดนตวลทางซ้ายมือแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปตามถนนประมาณ 4 กิโลเมตร จะพบกับปราสาทโดนตวลอยู่ทางซ้ายมือ

ค่าใช้จ่าย :
รถบัส = 45 บาท
รถเหมา = 1000 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • ที่อยู่ : ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00-16.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 14.419424991917202, ลองจิจูด 104.73711137561031
วิดีโอ
ชมคลิป “ปราสาทโดนตวล”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
29.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
28.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.89 บาท
ดีเซล
29.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.66 บาท
ค้นหารถเช่า