ที่เที่ยว
“ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ”
  • ข้อมูล
    ที่เที่ยว
  • แผนที่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนพื้นเมือง เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการทำเมี่ยงแบบดั้งเดิม ที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน ชมการเก็บใบเมี่ยง ใบชา และชิมยำใบเมี่ยงอาหารขึ้นชื่อของชุมชน ชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่าม้ง บ้านม่อนเงาะ การละเล่นโยนลูกช่วง ลูกข่าง การปักผ้าชาวเขา การตำข้าวด้วยครกกระเดื่อง เรียนรู้วิธีการชงชาและชิมชา ตลอดจนขั้นตอนกรรมวิธีการแปรรูปชาและการบรรจุหีบห่อที่โรงงานชาบ้านปงตอง ชมโรงเรือนเพาะเห็ดระบบปิด เช่น เห็ดนางรมภูฎาน เห็ดนางรมฮังการี เห็ดปุยฝ้าย ฯลฯ

ติดต่อ และ แผนที่
  • ประเภท : โครงการหลวง
  • ที่อยู่ : ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง เชียงใหม่ 50150
  • พิกัด GPS : ละติจูด 19.169476718858693, ลองจิจูด 98.77841102474372
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.96 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด พิษณุโลก
จังหวัด นครราชสีมา
จังหวัด กาญจนบุรี
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×