ที่เที่ยว
“ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 91.53 ตารางกิโลเมตร หรือ 57,210 ไร่ ครอบคลุม 13 หมู่บ้าน ประชากรในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่ามูเซอแดง จีนยูนนาน และไทยใหญ่ นับถือศาสนาพุทธและคริสต์ แกน้อยตั้งอยู่บนพื้นที่ห่างไกล ประกอบกับเป็นพื้นที่รอยต่อชายแดนประเทศพม่า จึงทำให้แกน้อยกลายสภาพเป็นเมืองปิด แต่หลังจากมีการก่อตั้งโครงการหลวง ความเจริญในด้านต่างๆ ก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากตัวเมืองเชียงใหม่ ตามทางหลวงหมายเลข 107 เชียงใหม่-ฝาง ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 77 (สามแยกเมืองงาย) เลี้ยวซ้ายบ้านเมืองงาย ทางหลวงหมายเลข 1178 ผ่านบ้านนาหวาย บ้านเมืองนะ บ้านแกน้อย ถึงศูนย์ฯ แกน้อย ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : โครงการหลวง
 • ที่อยู่ : ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว เชียงใหม่ 50170
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 16.30 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 19.665181749071237, ลองจิจูด 98.79402179592284
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.66 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด เชียงราย
จังหวัด บุรีรัมย์
จังหวัด สุรินทร์
จังหวัด เชียงราย
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×