ที่เที่ยว
“วัดดอนธาตุ”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
วัดดอนธาตุ

วัดดอนธาตุ หรือวัดเกาะแก้วพระนอนคอนสวรรค์วิเวกพุทธกิจศาสนา เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำมูล เดิมทีเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและทีจำพรรษาของหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ซึ่งเป็นอริยะสงฆ์ที่เจริญธรรมในสายวิปัสสนากรรมฐาน ภายในบริเวณเกาะกลางน้ำประกอบไปด้วย เวชนียสถาน กุฏิไม้ แท่นหินนั่งสมาธิ สถานที่เดินจงกรม เจดีย์พิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานอัฐิธาตุของหลวงปู่เสาร์และจัดแสดงเครื่องอัฐบริขาร สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ บริเวณท่าเรือมีที่จอดรถกว้างขวาง อีกทั้งยังมีบริการเรือโดยสารรับส่งผู้มาเยือนฟรี

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางโดยรถยนต์จากตัวเมืองอุบลราชธานี ผ่าน อ.วารินชำราบ อ.สว่างวีระวงศ์ อ.พิบูลมังสาหาร ตามทางหลวงหมายเลข 217 ไปประมาณ 46 กม.เลี้ยวซ้ายตรงบริเวณสามแยกกลางเมืองพิบูลมังสาหาร ข้ามสะพานแม่น้ำมูลแล้วเลี้ยวขวาบริเวณสี่แยกป้อมยามตำรวจโพธิ์ศรีเปลี่ยนเส้นทางไปตามทางหลวงหมายเลข 2222 อีกประมาณ 6.2 กม. แล้วเลี้ยวขวาตรงบริเวณป้ายทางเข้าวัดดอนธาตุอีกประมาณ 1.2 กม. จะเข้าสู่เขตบริเวณวัดดอนธาตุ และพบกับท่าเรือข้ามฟากไปยังวัดซึ่งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำมูล

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถตู้

เดินทางโดยรถตู้โดยสารประจำทางสายอุบลฯ-ช่องเม็ก จากตัวเมืองอุบลราชธานี ตามทางหลวงหมายเลข 217ไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พิบูลมังสาหาร ประมาณ 46 กม. จากนั้นนั่งรถสามล้อรับจ้างต่อไปยังวัดดอนธาตุ โดยข้ามสะพานแม่น้ำมูลแล้วเลี้ยวขวาบริเวณสี่แยกป้อมยามตำรวจโพธิ์ศรีเปลี่ยนเส้นทางไปตามทางหลวงหมายเลข 2222 อีกประมาณ 6.2 กม. แล้วเลี้ยวขวาตรงบริเวณป้ายทางเข้าวัดดอนธาตุอีกประมาณ 1.2 กม. จะเข้าสู่เขตบริเวณวัดดอนธาตุ และพบกับท่าเรือข้ามฟากไปยังวัดซึ่งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำมูล

ค่าใช้จ่าย :
รถตู้ = 50 บาท
รถสองแถว/สามล้อ = 100 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • ที่อยู่ : หมู่ 10 ตำบลทรายมูล อำเภอพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 33110
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 06.00 - 16.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 15.265781, ลองจิจูด 105.30172600000003
วิดีโอ
ชมคลิป “วัดดอนธาตุ”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.04 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า