ที่เที่ยว
“หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านหลุก จ.ลำปาง”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านหลุก จ.ลำปาง

หมู่บ้านหลุก จังหวัดลำปาง หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เป็นหมูบ้านที่มีการนำไม้มาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่สามารถนำมาให้ประโยชน์ในบ้านได้ อย่างเช่น แกะสลักไม้เป็นรูปสัตว์ต่างๆ ตั้งแต่ตัวเล็กๆ จนถึงขนาดเท่าตัวจริงของสัตว์ และเครื่องใช้ในครัวเรือนอย่างเช่น ครกไม้ และกระเช้าผลไม้ขนาดต่างๆ นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมการแกะสลักไม้ได้ทุกหลังคาบ้าน เพราะทุกครัวเรือนในชุมชนจะประกอบอาชีพการแกะสลักกันหมด และเมื่อชอบและถูกใจ สามารถซื้อกลับบ้านได้ทันที

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เริ่มออกเดินทางสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ไปตามเส้นทางอำเภอแม่ทะ ใช้เส้นทาง ถนนหมายเลข 1036 ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ถึงตัวอำเภอแม่ทะ มุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือ ไปยังถนนหมายเลข 11 ถึงทางแยกที่ทำการตำรวจตำบลแม่ทะ ให้เลี้ยวซ้าย ตามหมายเลข 1036 อีกครั้ง ระยะทาง 3 กิโลเมตร ขับรถผ่านโรงพยาบาลแม่ทะ ตรงไปก็จะเจอวัดบ้านหลุก ซึ่งจุดจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อการท่องเที่ยว อยู่ตรงข้ามวัดบ้านหลุก หลังจากนั้นก็จะสามารถเที่ยวตั้งแต่จุดจำหน่ายสินค้า OTOP รวมถึงทั้งหมู่บ้านก็สามารถเที่ยวชมได้

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : หมู่ 12 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ ลำปาง 52150
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 18.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 20.14044, ลองจิจูด 99.85589099999993
วิดีโอ
ชมคลิป “หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านหลุก จ.ลำปาง”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
30.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
29.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.44 บาท
ดีเซล
28.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.66 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
จังหวัด จันทบุรี
จังหวัด หนองคาย