ที่เที่ยว
“สามพันโบก”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
สามพันโบก

สามพันโบก เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง เป็นแก่งหินขนาดใหญ่จะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ประมาณเดือนมกราคม – เมษายน เนื่องจากในช่วงฤดูน้ำหลากแก่งหินจะจมอยู่ใต้น้ำ ด้วยแรงของกระแสน้ำวนกัดเซาะจึงทำให้แก่งหินกลายต่างๆกลายเป็นแอ่งเล็กใหญ่มากมายให้เห็นมากกว่า 3,000 แอ่ง หรือที่เรียกกันว่า 3 พันโบก(หลุม) นักท่องเที่ยวสารถเดินชมความงามของหินรูปทรงต่างๆ ได้ เช่นสระมรกต แกรนด์เคนยอนด์แห่งเมืองสยาม โบกรูปหัวใจ และอีกหลายรูปทรงรวมถึงวิถีชีวิตชาวบ้าน โดยนักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือหรือเดินเพื่อชมความงาม

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ทางหลวงหมายเลข 2050 ผ่านอำเภอตระการพืชผล เลี้ยวขวาไปตามทางหลวง หมายเลข 2337 จะไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 2112 เลี้ยวขวาไปตามทางสู่โขงเจียม อีกประมาณ 4 - 5 กิโลเมตร จะมีทางหลวงชนบทเข้าสู่สามพันโบกโดยทางแยกอยู่ซ้ายมือ ซึ่งจุดนี้ทางเข้าสามพันโบกเลือกได้สองเส้นทาง คือถนนลาดยางยาว 3 กิโลเมตร หรือเลือกทางลูกรังระยะทาง 2 กิโลเมตร ก็จะถึงสามพันโบกทันที

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถบัส

มีรถทัวร์ปรับอากาศ ป.1 จาก กรุงเทพฯ - โพธิ์ไทร (สาย 955 กรุงเทพ-ยโสธร-โพธิ์ไทร-โขงเจียม) ลง ณ จุดให้บริการผู้โดยสารอำเภอโพธิ์ไทร จากนั้นต้องเหมารถรับจ้าง เข้าไปสามพันโบก ประมาณ 22 กม. แต่รถรับจ้างค่อนข้างหายาก จึงแนะนำให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวจะสะดวกกว่า

ค่าใช้จ่าย :
รถบัส = 535 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : ธรรมชาติ
 • ที่อยู่ : ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : ไม่จำกัดเวลาเข้า-ออก
 • พิกัด GPS : ละติจูด 15.754993, ลองจิจูด 105.434886
วิดีโอ
ชมคลิป “สามพันโบก”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
25.76 บาท
ค้นหารถเช่า
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×