ที่เที่ยว
“เกาะยอ”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
เกาะยอ

เกาะยอ มีสะพานติณสูลานนท์ 2 ช่วง เชื่อมเกาะยอกับฝั่ง อ.เมือง และอ.สิงหนคร เมื่อลงสะพานจะมีอาหารทะเลตากแห้งจำหน่ายทั้งสองฝั่งถนน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อเป็นของฝาก บนเกาะยอมีการทำสวนผลไม้แบบสมรม ผลไม้ที่มีชื่อคือ ลูกสวาหรือละมุด สันนิษฐานว่าชาวเกาะยอปลูกละมุดมาตั้งแต่สมัย ร.4 ละมุดบางต้นมีอายุกว่า 100 ปี ส่วนผ้าทอเกาะยอ เป็นผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากผู้นิยมสวมใส่ผ้าไทย เกาะยอยังเป็นแหล่งประมงพื้นบ้าน อย่างการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง และการวางไซดักกุ้งในทะเลสาบสงขลา

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

ออกจาก ศาลากลางจังหวัดสงขลา เข้าซอยราชดำเนิน ไปทางปละท่า 200 เมตร ถึงสี่แยกไฟแดงเลี้ยวซ้าย เข้าสู่ถนนหมายเลข 407 ตรงไปจนถึงสามแยกไฟแดงเขารูปช้าง เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนกาญจนวานิช ตรงไป 5 กม. ถึงแยกไฟแดงน้ำกระจาย เลี้ยวขวา มุงหน้าข้ามสะพานติณสูลานนท์ เมื่อลงสะพานก็จะถึงเกาะยอ

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถบัส

ขึ้นรถโดยสารประจำทาง (รสบัส) จากสถานีขนส่งสงขลา ถึงแยกไฟแดงน้ำกระจาย เลี้ยวขวา มุงหน้าข้ามสะพานติณสูลานนท์ เมื่อลงสะพานจะสังเกตเห็นพระนอนองค์ใหญ่อยู่ทางด้านซ้าย เมื่อลงสะพานก็จะถึงเกาะยอ

ค่าใช้จ่าย :
รถบัส = 28 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90100
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 05.00 - 18.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 7.1624699, ลองจิจูด 100.54367500000001
วิดีโอ
ชมคลิป “เกาะยอ”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.04 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า