ที่เที่ยว
“พระธาตุเรืองรอง”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
พระธาตุเรืองรอง

พระธาตุเรืองรองตั้งอยู่ที่วัดบ้านสร้างเรือง หมู่ 3 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เป็นพระธาตุที่สร้างแบบศิลปะพื้นบ้านสี่เผ่า ส่วย เขมร ลาว เยอ ก่อสร้างในปี2524 โดยหลวงปู่ธัมมา พิทักษามีความสูง49เมตร ฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส 6 ชั้น ชั้นที่ 1 จัดแสดงนิทรรศการนิทานพื้นบ้าน ชั้นที่ 2 จัดแสดงพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสี่เผ่าไทย ชั้นที่ 3 จัดแสดงวัตถุโบราณ ชั้นที่ 4 เป็นจุดพักผ่อน ชั้นที่ 5 เป็นที่ปฏิบัติธรรม ชั้นที่ 6 ประดิษฐานพระบรมเกศาธาตุของพระอรหันต์ วัดนี้ได้รับรางวัลแหล่งเรียนรู้ต้นแบบอีกด้วย

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางโดยรถยนต์จากศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เลี้ยวซ้ายถนนกสิกรรม เลี้ยวขวาถนนทางหลวงหมายเลข 226 (ศรีสะเกษ-สุรินทร์) ตรงไป ผ่านปั๊มเอสโซ่ ถึงสามแยกไฟแดง แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2373 (ศรีสะเกษ-ราศีไศล) ผ่านโรงเรียนบ้านโนนแย้ ผ่านลำห้วยฮอยเฮือน ตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตรจะถึงปากทางเข้าพระธาตุ เลี้ยวขวา ตรงไปผ่านบ้านเอก หมู่ 5 ตรงไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงวัดบ้านสร้างเรือง อยู่ขวามือ

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถแท็กซี่

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดศรีสะเกษเลี้ยวซ้ายซอยกวงเฮง เลี้ยวซ้ายถนนวันลูกเสือ เลี้ยวขวาถนนกสิกรรม ผ่านโรงพยาบาลศรีสะเกษ ข้ามทางรถไฟ เลี้ยวซ้ายถนนทางหลวงหมายเลข 226 (ศรีสะเกษ-สุรินทร์) ตรงไป ผ่านปั๊มเอสโซ่ ถึงสามแยกไฟแดง แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2373 (ศรีสะเกษ-ราศีไศล) ผ่านโรงเรียนบ้านโนนแย้ ผ่านลำห้วยฮอยเฮือน ตรงไปประมาณ 2 กิโลเมตรจะถึงปากทางเข้าพระธาตุ เลี้ยวขวา ตรงไปผ่านบ้านเอก หมู่ 5 ตรงไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะถึงวัดบ้านสร้างเรือง อยู่ขวามือ รวมระยะทาง 8.8 กม.

ค่าใช้จ่าย :
รถแท็กซี่ = 120 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • ที่อยู่ : หมู่ 3 ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 07.00-19.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 15.165910000000009, ลองจิจูด 104.29866342327887
วิดีโอ
ชมคลิป “พระธาตุเรืองรอง”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.84 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า