ที่เที่ยว
“สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง

unseen in thailandแดนดินถิ่นห่างไกลความเจริญบนดอยสูง ที่นี่มีความมหัศจรรย์ของวิถีชีวิตชาวบ้านกับสถานปฏิบัติธรรม ท่องเที่ยวบนเส้นทางธรรม ตามรอยเท้าม้าไทยพันธุ์ภูเขา พาหนะเดินทางบิณฑบาตรเพื่อเผยแผ่ธรรมมะให้กับชาวไทยภูเขาและไทยใหญ่ที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและศาสนา พบกับบทบาทของ"พระ"กว่า 25รูป 12สาขาของสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองกับการสงเคราะห์ชาวเขาที่น่าสนใจยิ่ง ท่านจะได้ชมศูนย์อนุรักษ์ปรับปรุงพันธุ์ม้าไทย แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและชมความงามของธรรมชาติ ทัศนียภาพที่สวยงาม สงบ ร่มรื่น

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางออกจากสถานีขนส่งจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 ในตัวเมืองเชียงรายเลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1(พหลโยธิน)ถนนสายเชียงราย-แม่สาย ตรงไปผ่านหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ตรงไปผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตรงไปผ่านมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตรงไปผ่านด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง ผ่านแยกทางเข้าตัวอำเภอแม่จัน ผ่านหน้าโรงพยาบาลอำเภอแม่จัน ไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตรจนถึงแยกไฟแดงป่าซาง ให้เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางหมายเลข1130 ตรงไปผ่านหน้าโรงเรียนบ้านแม่สลองใน ตรงเข้าไปอีกประมาณ4-5กิโลเมตรจะถึงปากทางเข้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง มีป้ายบอกตลอดทาง เลี้ยวเข้าไปตามป้าย ผ่านหมู่บ้านไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตรจะถึงสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถแท็กซี่

เดินทางออกจากสถานีขนส่งจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 ในตัวเมืองเชียงรายเลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1(พหลโยธิน)ถนนสายเชียงราย-แม่สาย ตรงไปผ่านหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ตรงไปผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตรงไปผ่านมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตรงไปผ่านด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง ผ่านแยกทางเข้าตัวอำเภอแม่จัน ผ่านหน้าโรงพยาบาลอำเภอแม่จัน ไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตรจนถึงแยกไฟแดงป่าซาง ให้เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางหมายเลข1130 ตรงไปผ่านหน้าโรงเรียนบ้านแม่สลองใน ตรงเข้าไปอีกประมาณ4-5กิโลเมตรจะถึงปากทางเข้าสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง มีป้ายบอกตลอดทาง เลี้ยวเข้าไปตามป้าย ผ่านหมู่บ้านไปอีกประมาณ 7 กิโลเมตรจะถึงสำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง

ค่าใช้จ่าย :
รถแท็กซี่ = 430 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : หมู่ 7 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน เชียงราย
 • วันเปิดทำการ : 08.00-18.00 น.
 • เวลาเปิดทำการ : ทุกวัน
 • พิกัด GPS : ละติจูด 20.22698613438489, ลองจิจูด 99.80691242327885
วิดีโอ
ชมคลิป “สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
29.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
28.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.89 บาท
ดีเซล
29.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.66 บาท
ค้นหารถเช่า