ที่เที่ยว
“พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ตั้งอยู่ถนนทางหลวงหมายเลข 214 (ถนนสุรินทร์-ช่องจอม) กม.4 เป็นสถานที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่สำคัญของสุรินทร์ ปัจจุบันมีจำนวน 1,002 ชิ้น ตัวอาคารรูปทรงทันสมัย ประยุกต์มาจาก “ปราสาท” สถาปัตยกรรมในศิลปะเขมร มีลักษณะเป็นอาคารที่เชื่อมต่อกัน จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดสุรินทร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแบ่งออกเป็น 5 เรื่อง มีธรรมชาติวิทยา ประวัติศาสตร์โบราณคดี ประวัติศาสตร์เมือง ชาติพันธุ์วิทยา และมรดกดีเด่น ที่ควรศึกษาเรียนรู้

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางโดยรถยนต์จากตัวเมืองสุรินทร์ มุ่งหน้าทางทิศใต้ เลี้ยวขวาถนนกรุงศรีนอก ผ่านวงเวียนอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดี มุ่งหน้าถนนภักดีชุมพล เข้าสู้ถนนทางหลวงหมายเลข 214 (สุรินทร์-ช่องจอม) ตรงไป ผ่านสำนักงานทหารผ่านศึกจังหวัดสุรินทร์ ผ่านสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์-ผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์ ผ่านสำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ จะอยู่ด้ายซ้ายมือ รวมระยะทาง 5.1 กม

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถแท็กซี่

เดินทางโดยรถแท็กซี่จากสถานีขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เลี้ยวซ้ายถนนจิตรบำรุง มุ่งหน้าตรงไปผ่านแยกถนนจิตรบำรุงตัดถนนเทศบาล 1 ผ่านแยกถนนจิตรบำรุงตัดถนนหลักเมือง เข้าสู่ถนนกรุงศรีนอกผ่านวงเวียนอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดี มุ่งหน้าถนนภักดีชุมพล เข้าสู้ถนนทางหลวงหมายเลข 214 (สุรินทร์-ช่องจอม) ตรงไป ผ่านสำนักงานทหารผ่านศึกจังหวัดสุรินทร์ ผ่านสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์-ผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์ ผ่านสำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ จะอยู่ด้ายซ้ายมือ รวมระยะทาง 5.4 กม

ค่าใช้จ่าย :
รถแท็กซี่ = 90 บาท

วิธีที่ 3: เดินทางโดย รถตู้

เดินทางโดยรถตู้โดยสารจากสถานีขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เลี้ยวซ้ายถนนจิตรบำรุง มุ่งหน้าตรงไปผ่านแยกถนนจิตรบำรุงตัดถนนเทศบาล 1 ผ่านแยกถนนจิตรบำรุงตัดถนนหลักเมือง เข้าสู่ถนนกรุงศรีนอก ผ่านวงเวียนอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดี มุ่งหน้าถนนภักดีชุมพล เข้าสู้ถนนทางหลวงหมายเลข 214 (สุรินทร์-ช่องจอม) ตรงไป ผ่านสำนักงานทหารผ่านศึกจังหวัดสุรินทร์ ผ่านสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์-ผ่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตสุรินทร์ ผ่านสำนักงานประกันสังคมจังหวัด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ จะอยู่ด้ายซ้ายมือ รวมระยะทาง 5.4 กม

ค่าใช้จ่าย :
รถตู้ = 40 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • ที่อยู่ : 214 หมู่ 13 ถ.สุรินทร์-ช่องจอม กม.4 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 32000
 • วันเปิดทำการ : วันพุธ-วันอาทิตย์
 • เวลาเปิดทำการ : 09.00-16.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 14.848412, ลองจิจูด 103.47377400000005
วิดีโอ
ชมคลิป “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.04 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า