ที่เที่ยว
“โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง เกิดจากพระราชดำริของในหลวงที่ทรงเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง คือ ในหน้าแล้งจะขาดน้ำและในหน้าฝนน้ำจะท่วม พระองค์ทรงมอบหมายในกรมชลประทานดำเนินการทำระบบน้ำ โดยแบ่งเป็นโซนน้ำจืดและน้ำเค็ม มีประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์กันน้ำเค็มไม่ให้เข้ามาในหน้าแล้ง และปิดขังน้ำจืดไว้ในหน้าฝน ทำให้ประชาชนได้มีน้ำจืดไว้เพาะปลูก

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทาง อ.ปากพนัง ประมาณ 32 กม.ถึงสี่แยกหูล่อง แล้วเลี้ยวขวาไป 3 กม. ที่ตั้งโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังฯ จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถแท็กซี่

ขึ้นรถจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทาง อ.ปากพนัง ประมาณ 32 กม.ถึงสี่แยกหูล่อง แล้วเลี้ยวขวาไป 3 กม. ที่ตั้งโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังฯ จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ

ค่าใช้จ่าย :
รถแท็กซี่ = 500 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : ธรรมชาติ
 • ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง นครศรีธรรมราช 80140
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.30-16.30 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 8.313935335539542, ลองจิจูด 100.1929930444885
วิดีโอ
ชมคลิป “โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.04 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด นครราชสีมา
จังหวัด ศรีสะเกษ