ที่เที่ยว
“ท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

นักท่องเที่ยวจะได้เที่ยวชมสวนและหาความรู้จากผลงานวิจัยต่างๆตามที่ท่านต้องการ โดยการพาเที่ยวชมเป็นหมู่คณะและบรรยายโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯได้ทั้งความรู้ด้านการเกษตรและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเช่นการเพาะเห็ดตับเต่า,ขยายพันธุ์พืชตามฤดูกาล,ปลูกผักปลอดสาร,เลี้ยงกบ-ปลา,รวมทั้งเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตรทุกชนิดเพื่อสร้างมูลค้าให้กับเกษตรกรในชุดท่องเที่ยวเชิงวิชาการมีกิจกรรมให้ชมตลอดทั้งปี และยังมีพันธุ์พืชจำหน่ายราคาถูกคุณภาพดีพร้อมวิธีการแนะนำการปลูก ดูแลพันธุ์พืชในแต่ละชนิดให้ฟรีอีกด้วย

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

จากบขส.เชียงรายผ่านไนท์บาร์ซ่า-สี่แยกประตูสลีเลี้ยวซ้ายผ่านหอนาฬฬิกาและโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม1-สี่แยกประตูเชียงใหม่เลี้ยวซ้าย เส้นทางหลวงหมายเลข1211 ผ่านสี่แยกเด่นห้า(เด่นห้า-ดงมะดะ)-ศูนย์วิจัยฯ เดินทางประมาณ 20นาที ระยะทาง 6.5 กม.

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถสองแถว/สามล้อ

จากบขส.เชียงราย-ศูนย์วิจัยพืชสวนประมาณ 6.5 กม.
เส้น เด่นห้า-ดงมะดะ

ค่าใช้จ่าย :
รถสองแถว/สามล้อ = 20 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ที่อยู่ : 72 ซ.- หมู่ 1 ถ.เด่นห้า-ดงมะดะ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000
 • วันเปิดทำการ : เปิดทุกวัน(เวลาราชการ)
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00-16.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 19.895503, ลองจิจูด 99.85126500000001
วิดีโอ
ชมคลิป “ท่องเที่ยวเชิงเกษตรศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
30.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
29.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.44 บาท
ดีเซล
28.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.66 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด เชียงใหม่
จังหวัด สุรินทร์
จังหวัด อุบลราชธานี
จังหวัด สงขลา