ที่เที่ยว
“ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยหัวแม่คำ”
 • ข้อมูล
  ที่เที่ยว
 • การ
  เดินทาง
 • แผนที่
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยหัวแม่คำ

สัมผัสอากาศเย็นสบายบนเทือกเขาสูง พร้อมการต้อนรับอันแสนอบอุ่น โดยการนำของคุณปองภพ อิตา หัวหน้าศูนย์ฯ ให้คำแนะนำและบริการนำเที่ยวโดยนักวิชาการชำนาญงาน พบกับไม้ผลไม้ดอกเมืองหนาว ทิวลิป,ลิลลี่,กุหลาบพันปี ฯลฯ ชมดอกบัวตองบาน และจัดงานประจำปีทุกๆกลางเดือนพฤศจิกายน พบกับวิถีชีวิตการทำเกษตรของพี่น้องชาวเขาชนเผ่าต่างๆไม่ว่าจะเป็น เผ่าอาข่า,ลีซอ,ลาหู่ ชมการเก็บใบชา ไร่กาแฟ ท้าลมหนาวและชมพระอาทิตย์ตกดินที่วนอุทยานหัวแม่คำ บริการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้มาเยือน ต้อนรับทุกท่านพร้อมที่พักและลานกางเต้นท์

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว จากสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ในตัวเมืองเชียราย ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1)ซึ่งเป็นถนนสายเชียงราย-แม่สาย ขับตรงไป ผ่านกิ่วทัพยั้งเข้าเขตพื้นที่อำเภอแม่จัน ไปเรื่อยๆผ่านหน้าโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ผ่านบ้านพักเด็กและครอบครัว เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทาง1130 เข้าเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง ขับไปจนถึงพื้นที่ต.แม่สลองใน ผ่านโรงเรียนบ้านแม่สลองใน ผ่านภูใจใสรีสอร์ท ผ่านศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขา ใช้เส้นทางหมายเลข1234 ผ่านหมู่บ้านเย้าผาเดื่อ เข้าสู่ต.เทอดไทย แล้วไปตามป้ายบอกเส้นทางอีก ห่างจากโรงเรียนบ้านเทอดไทยประมาณ 8 กิโลเมตร

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถเหมา

- เดินทางด้วยรถตู้เหมาราคา 1,500บาท/วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน) จากสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 ในตัวเมืองเชียราย ใช้เส้นทางถนนพหลโยธิน(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1)ซึ่งเป็นถนนสายเชียงราย-แม่สาย ขับตรงไป ผ่านกิ่วทัพยั้งเข้าเขตพื้นที่อำเภอแม่จัน ไปเรื่อยๆผ่านหน้าโรงเรียนแม่จันวิทยาคม ผ่านบ้านพักเด็กและครบครัว เลี้ยวซ้ายใช้เส้นทาง1130 เข้าเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง ขับไปจนถึงพื้นที่ต.แม่สลองใน ผ่านโรงเรียนบ้านแม่สลองใน ผ่านภูใจใสรีสอร์ท ผ่านศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขา ใช้เส้นทางหมายเลข1234 ผ่านหมู่บ้านเย้าผาเดื่อ เข้าสู่ต.เทอดไทย แล้วไปตามป้ายบอกเส้นทางอีก ห่างจากโรงเรียนบ้านเทอดไทยขึ้นไปบนเขาอีกประมาณ 8 กิโลเมตร - ยกเว้นช่วงฤดูฝน ไม่สามารถเดินทางด้วยรถตู้ได้

ค่าใช้จ่าย :
รถตู้ = 1500 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
 • ประเภท : ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • ที่อยู่ : หมู่ 4 ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 57110
 • วันเปิดทำการ : ทุกวัน
 • เวลาเปิดทำการ : 08.00-18.00 น.
 • พิกัด GPS : ละติจูด 20.248697, ลองจิจูด 99.55400600000007
วิดีโอ
ชมคลิป “ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยหัวแม่คำ”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
29.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
28.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.89 บาท
ดีเซล
29.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.66 บาท
ค้นหารถเช่า