ของฝากทั่วไทย
“ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค จ.สระบุรี”
  • ของฝาก
    ทั่วไทย
  • การ
    เดินทาง
  • แผนที่
ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค จ.สระบุรี

ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค จ.สระบุรี ศูนย์ฯ จำหน่ายสินค้าชุมชนที่มีคุณภาพ เน้นการให้บริการด้วยไมตรีเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์ฯ ตอบความต้องการของนักเดินทาง นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมา ด้วยการจัดภูมิทัศน์ให้เป็นจุดพักรถ พักคน มีห้องน้ำที่สะอาด นอกจากศูนย์จำหน่ายสินค้า ๑ ตำบล ๑ ผลิตภัณฑ์ ที่ขึ้นชื่อ อาทิ กระหรี่ฟัฟ คุ๊กกี้ธัญญาพืช น้ำองุ่น สมุนไพร เสื้อผ้า ฯลฯ ยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมฯ เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนแล้ว ยังเป็นการอนุรักษ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้คงอยู่และสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

การเดินทางจากตัว อ.เมืองสระบุรี เดินทางโดยใช้ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงหมายเลข1) มุ่งหน้า จ.ลพบุรี ถึงแยกพุ ออกขวาเพื่อที่จะเข้าถนนสายพุแค-หล่มสัก เพชรบูรณ์ ประมาณ 1 กม.กลับรถ ...ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค ตั้งอยู่ถนนสายพุแค-หล่มสัก กิโลเมตรที่ 1 ห่างจากสามแยกพุแค เพียง 1 กิโลเมตร

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถตู้

เดินทางจาก บขส.สระบุรี ใช้รถตู้โดยสาร สายสระบุรี - ลพบุรี ลงตรงแยกพุแค จากนั้นเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 200 เมตร

ค่าใช้จ่าย :
รถตู้ = 20 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
  • ที่อยู่ : 139/4 หมู่ 1 ถ.พุแค-หล่มสัก ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 18000
  • พิกัด GPS : ละติจูด 14.667947, ลองจิจูด 100.89243099999999
วิดีโอ
ชมคลิป “ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค จ.สระบุรี”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.04 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด ศรีสะเกษ
จังหวัด ระนอง