ของฝากทั่วไทย
“ ร้านกะบกของฝากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว”
  • ของฝาก
    ทั่วไทย
  • การ
    เดินทาง
  • แผนที่
ร้านกะบกของฝากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

ร้านกะบก ของฝากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นร้านจำหน่ายของฝาก ของที่ระลึก ตั้งอยู่ในศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึกมากมาย อาทิ อุปกรณ์เดินป่า เสื้อผ้า ร้องเท้า หมวก แว่นตา เต็นท์ ที่บ่งบอกถึงการได้มาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นอกจากนี้ยังมีสินค้าของที่ระลึกอีกมากมาย เช่น พวงกุญแจ ดินสอ ปากกา ซึ่งสถานที่ดังกล่าวยังเป็นที่ใช้สำหรับเป็นที่ประชุมบรรยาย ฉายสไลด์และภาพยนตร์ด้วย

การเดินทาง
วิธีที่ 1: เดินทางโดย รถยนต์

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ จากตัวอำเภอเมืองนครราชสีมา ใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ มุ่งหน้าสู่อำเภอปากช่อง เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกก่อนถึง อ.ปากช่อง บริเวณ กม.ที่ 58 เข้าสู่ถนนทางหลางแผ่นดินหมายเลข 2090 ถนนธนะรัตน์ ไปตามเส้นทางผ่านด่านเขาใหญ่มุ่งตรงสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วิธีที่ 2: เดินทางโดย รถบัส

นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยรถบัสโดยสาร จากสถานีขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ด้วยรถบัสโดยสาร สาย โคราช-กรุงเทพ ลงที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จากนั้นต่อรถโดยสารสองแถว สาย ปากช่อง-เขาใหญ่ ลงที่หน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้เลย จากนั้นต่อรถที่ทางอุทยานเตรียมไว้ได้เลย

ค่าใช้จ่าย :
รถบัส = 85 บาท

* หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ และสภาวะเศรษฐกิจ
ติดต่อ และ แผนที่
  • ที่อยู่ : ถ.ธนะรัชต์ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30210
  • พิกัด GPS : ละติจูด 14.4112869, ลองจิจูด 101.37235869999995
วิดีโอ
ชมคลิป “ ร้านกะบกของฝากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว”
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
30.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
28.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.04 บาท
ดีเซล
30.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.06 บาท
ค้นหารถเช่า