ที่เที่ยว
 • โครงการหลวง
 • เชียงใหม่
1892
 • โครงการหลวง
 • เชียงใหม่
2086
 • โครงการหลวง
 • เชียงใหม่
1246
 • โครงการหลวง
 • เชียงใหม่
1494
 • โครงการหลวง
 • เชียงใหม่
1891
 • ธรรมชาติ
 • เชียงใหม่
2726
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงใหม่
1463
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงใหม่
2813
 • วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • เชียงใหม่
2864
 • วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • เชียงใหม่
2637
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • เชียงใหม่
3743
 • ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • เชียงใหม่
2719
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
23.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.09 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.56 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด ลำปาง
จังหวัด ชัยภูมิ
จังหวัด เชียงราย