ที่เที่ยว
 • ธรรมชาติ
 • จันทบุรี
2496
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • จันทบุรี
2212
 • ธรรมชาติ
 • จันทบุรี
2557
 • สถานที่ศักดิ์สิทธิ์/โบราณสถาน
 • จันทบุรี
5441
 • ธรรมชาติ
 • จันทบุรี
2885
 • ธรรมชาติ
 • จันทบุรี
1989
 • ธรรมชาติ
 • จันทบุรี
3793
 • ธรรมชาติ
 • จันทบุรี
4494
 • วิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรม
 • จันทบุรี
5959
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
30.08 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.35 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
28.84 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.04 บาท
ดีเซล
30.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
35.06 บาท
ค้นหารถเช่า