ที่กิน
 • เครื่องดื่ม
 • สงขลา
 • 100 - 300 บาท
11176
 • เครื่องดื่ม
 • สงขลา
 • ต่ำกว่า 100 บาท
1366
 • ก๋วยเตี๋ยว/ราเมง
 • สงขลา
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2037
 • อาหารทะเล
 • สงขลา
 • 100 - 300 บาท
2687
 • อาหารทะเล
 • สงขลา
 • 100 - 300 บาท
2409
 • เครื่องดื่ม
 • สงขลา
 • 100 - 300 บาท
5157
 • ก๋วยเตี๋ยว/ราเมง
 • สงขลา
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2903
 • ร้านส้มตำ
 • สงขลา
 • 100 - 300 บาท
7084
 • ก๋วยเตี๋ยว/ราเมง
 • สงขลา
 • 100 - 300 บาท
4696
 • 1
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
28.88 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.15 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.64 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.54 บาท
ดีเซล
28.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.46 บาท
ค้นหารถเช่า