ที่กิน
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • ศรีสะเกษ
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2289
 • เครื่องดื่ม
 • ศรีสะเกษ
 • ต่ำกว่า 100 บาท
4038
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • ศรีสะเกษ
 • ต่ำกว่า 100 บาท
5316
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • ศรีสะเกษ
 • ต่ำกว่า 100 บาท
5179
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
27.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.14 บาท
ดีเซล
28.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
33.36 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด ชัยภูมิ