ที่กิน
 • อาหารเช้า
 • ศรีสะเกษ
 • 100 - 300 บาท
2237
 • เครื่องดื่ม
 • ศรีสะเกษ
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2215
 • เครื่องดื่ม
 • ศรีสะเกษ
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2095
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • ศรีสะเกษ
 • 100 - 300 บาท
3754
 • เครื่องดื่ม
 • ศรีสะเกษ
 • 100 - 300 บาท
2092
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • ศรีสะเกษ
 • ต่ำกว่า 100 บาท
3385
 • เครื่องดื่ม
 • ศรีสะเกษ
 • ต่ำกว่า 100 บาท
4614
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • ศรีสะเกษ
 • 100 - 300 บาท
3584
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • ศรีสะเกษ
 • 100 - 300 บาท
2616
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
29.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
29.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
28.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
22.94 บาท
ดีเซล
29.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.26 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด อุตรดิตถ์
จังหวัด ศรีสะเกษ