ที่กิน
 • อาหารเช้า
 • ศรีสะเกษ
 • 100 - 300 บาท
2302
 • เครื่องดื่ม
 • ศรีสะเกษ
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2337
 • เครื่องดื่ม
 • ศรีสะเกษ
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2201
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • ศรีสะเกษ
 • 100 - 300 บาท
3852
 • เครื่องดื่ม
 • ศรีสะเกษ
 • 100 - 300 บาท
2133
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • ศรีสะเกษ
 • ต่ำกว่า 100 บาท
3461
 • เครื่องดื่ม
 • ศรีสะเกษ
 • ต่ำกว่า 100 บาท
4701
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • ศรีสะเกษ
 • 100 - 300 บาท
3701
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • ศรีสะเกษ
 • 100 - 300 บาท
2692
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
23.84 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด อุดรธานี
จังหวัด อุบลราชธานี
จังหวัด เชียงใหม่
จังหวัด ขอนแก่น