ที่กิน
 • อาหารเช้า
 • ศรีสะเกษ
 • 100 - 300 บาท
2177
 • เครื่องดื่ม
 • ศรีสะเกษ
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2126
 • เครื่องดื่ม
 • ศรีสะเกษ
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2009
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • ศรีสะเกษ
 • 100 - 300 บาท
3659
 • เครื่องดื่ม
 • ศรีสะเกษ
 • 100 - 300 บาท
2038
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • ศรีสะเกษ
 • ต่ำกว่า 100 บาท
3300
 • เครื่องดื่ม
 • ศรีสะเกษ
 • ต่ำกว่า 100 บาท
4506
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • ศรีสะเกษ
 • 100 - 300 บาท
3487
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • ศรีสะเกษ
 • 100 - 300 บาท
2551
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
27.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.79 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.36 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด เชียงใหม่
จังหวัด ราชบุรี
จังหวัด นครราชสีมา
จังหวัด สระบุรี