ที่กิน
 • อาหารเช้า
 • เชียงใหม่
 • 100 - 300 บาท
3652
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงใหม่
 • 100 - 300 บาท
1996
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงใหม่
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2908
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • เชียงใหม่
 • ต่ำกว่า 100 บาท
3654
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • เชียงใหม่
 • 100 - 300 บาท
1586
 • ของหวาน
 • เชียงใหม่
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2114
 • บุฟเฟ่ต์
 • เชียงใหม่
 • 100 - 300 บาท
2038
 • อาหารเช้า
 • เชียงใหม่
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2184
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • เชียงใหม่
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2315
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • เชียงใหม่
 • ต่ำกว่า 100 บาท
6577
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
27.48 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.75 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
26.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.79 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.36 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด สุรินทร์
จังหวัด สุรินทร์