ที่กิน
 • อาหารเช้า
 • เชียงใหม่
 • 100 - 300 บาท
3517
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงใหม่
 • 100 - 300 บาท
1895
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงใหม่
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2827
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • เชียงใหม่
 • ต่ำกว่า 100 บาท
3534
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • เชียงใหม่
 • 100 - 300 บาท
1533
 • ของหวาน
 • เชียงใหม่
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2051
 • บุฟเฟ่ต์
 • เชียงใหม่
 • 100 - 300 บาท
1977
 • อาหารเช้า
 • เชียงใหม่
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2089
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • เชียงใหม่
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2242
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • เชียงใหม่
 • ต่ำกว่า 100 บาท
6455
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
24.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.76 บาท
ค้นหารถเช่า