ที่กิน
 • อาหารเช้า
 • เชียงใหม่
 • 100 - 300 บาท
3850
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงใหม่
 • 100 - 300 บาท
2123
 • เครื่องดื่ม
 • เชียงใหม่
 • ต่ำกว่า 100 บาท
3034
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • เชียงใหม่
 • ต่ำกว่า 100 บาท
3829
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • เชียงใหม่
 • 100 - 300 บาท
1694
 • ของหวาน
 • เชียงใหม่
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2267
 • บุฟเฟ่ต์
 • เชียงใหม่
 • 100 - 300 บาท
2171
 • อาหารเช้า
 • เชียงใหม่
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2358
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • เชียงใหม่
 • ต่ำกว่า 100 บาท
2515
 • จานเดียว ตามสั่ง
 • เชียงใหม่
 • ต่ำกว่า 100 บาท
6781
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
31.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
31.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
30.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
24.04 บาท
ดีเซล
29.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
34.46 บาท
ค้นหารถเช่า
ของฝากทั่วไทย
จังหวัด สุรินทร์
จังหวัด บุรีรัมย์
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์